Nieuw bestuur Haagse Stadspartij gekozen

Na een drukke zomer hebben de leden van de Haagse Stadspartij (HSP) op 16 september jl. tijdens de algemene ledenvergadering een nieuw partijbestuur verkozen. Met het motto “vernieuwen, verjongen, verkleuren” gaan Tess Kirby (secretaris), Vanisha Baksoellah (activiteiten en community) en Patricia Dinkela (voorzitter) verder met het werk waar het vorige bestuur aan begonnen is.

De sociale kant van de HSP waarbij we elkaar ondersteunen is nu relevanter dan ooit!

Het bestuur kijkt er naar uit om de verbindingen binnen de partij en met de stad te versterken. We blijven vechten tegen racisme, discriminatie en armoede; en vóór gelijkheid, het recht op goede, betaalbare woonruimte en een gezonde stad voor mensen en natuur. Patricia Dinkela: “Als nieuw bestuur is ons doel om samen te werken aan een stad die weer van de mensen is. In deze tijd van toenemende sociaal maatschappelijke- en financiële ongelijkheid is het belangrijk dat iedere stem wordt gehoord. De nadruk ligt voor ons op gelijkwaardigheid, inclusie en als partij een gemeenschap vormen waar iedereen zich welkom voelt. Wij hopen dat onze leden, sympathisanten en geïnteresseerden ons weten te vinden via socials en bij partijbijeenkomsten en wij horen graag jullie ideeën over de toekomst van de partij of acties en evenementen die jullie willen opzetten en waarbij we jullie kunnen steunen.” 

Het nieuwe bestuur bedankt Arantxa (algemeen bestuurslid en interim-voorzitter), Ilse (algemeen bestuurslid), oud-voorzitter Hanno en oud-secretaris Marie-José voor hun werkzaamheden tijdens de hectische, maar succesvolle transitie van de afgelopen 2 jaar. Zij hebben de partij door een dynamische tijd heen gekregen. We zullen ook nog regelmatig het contact behouden om de transitie tussen de besturen zo goed mogelijk te laten verlopen.

( van links naar rechts: Ilse, Tess, Vanisha, Patricia en Arantxa)