Tag

Mariahoeve
Mariahoeve

Politiek debat in Mariahoeve

Het politiek debat in Mariahoeve op 22 november jl. begon met een kort debat over de positie bewonersorganisatie in de wijk. De Haagse Stadspartij vindt dat de wijkorganisaties de ogen en oren in de wijk zijn. Zonder deze vrijwilligers is het lastig om de Haagse Kracht te mobiliseren. Wijkorganisaties moeten wel een platform voor alle...
Lees verder
Elly Burgering

De Grondslag zoekt onderdak!

In de commissie Samenleving is op 17 juni gesproken over de sociale veiligheid in de wijk Mariahoeve. De stadsvernieuwing heeft deze wijk nooit bereikt en voor een krachtwijken aanpak ging het weer te goed in deze wijk. Wijkaanpak Mariahoeve Een aantal partijen werkt actief samen om achteruitgang in deze wijk te voorkomen: de gemeente, het...
Lees verder
Gerwin van Vulpen

Dump de bouwplannen, versterk het groen in Mariahoeve

Op 4 april stelde de raad het nieuwe bestemmingsplan vast voor Mariahoeve. Bewoners van Mariahoeve mogen zelf aan de slag met de inrichting van hun wijk. De Haagse Stadspartij juicht dit toe want de plannen moeten veel groener worden.   Raadslid Gerwin van Vulpen: “Zet een streep door de ongewenste bouwplannen en maak de braakliggende...
Lees verder
natuurspeeltuin

Natuurspeeltuin Mariahoeve gaat door!

Op voorstel van de Haagse Stadspartij gaat de natuurspeeltuin in Mariahoeve definitief door! In 2011 gaat de uitvoering van dit bijzondere bewonersinitiatief in de Schenkstrook van start.   Strijd om het groen Het begon allemaal in 2008 bij de discussie over de toekomst van Mariahoeve. Zoals ook elders leek ook in deze wijk ieder stukje...
Lees verder
Mariahoeve

De strijd om de Schenkstrook

18 Sep 2008. De raad heeft de bouwplannen voor Mariahoeve afgeremd door in te stemmen met twee moties om de recreatieve waarde van de Schenkstrook te versterken. De bouw van 270 woningen in het groen, zoals het college voorstelde, is daarmee op de helling gekomen.   De gemeenteraad heeft ingestemd met de toekomstvisie Mariahoeve. Het is...
Lees verder
Mariahoeve

Schenkstrookvragen

8 Apr 2008. In de commissievergadering SRO van 9 april 2008 zal Joris Wijsmuller wethouder Norder om opheldering vragen over de woningbouwplannen in de Schenkstrook in Mariahoeve. De Haagse Stadspartij is tegen verdere aantasting van het groen in Den Haag.   Op 26 maart j.l. verrichtte wethouder Norder de officiële handeling bij het slaan van de...
Lees verder