8 Apr 2008. In de commissievergadering SRO van 9 april 2008 zal Joris Wijsmuller wethouder Norder om opheldering vragen over de woningbouwplannen in de Schenkstrook in Mariahoeve. De Haagse Stadspartij is tegen verdere aantasting van het groen in Den Haag.

 

Op 26 maart j.l. verrichtte wethouder Norder de officiële handeling bij het slaan van de eerste paal voor de bouw van 88 herenhuizen aan de Finnenburg/Hongarenburg. Deze woningen zijn in de verkoop aangeprezen als ‘Haags wonen in het groen’ grenzend aan de groene Schenkstrook met stadsboerderij de Reigershof voor de deur. Maar een paar dagen na de eerste paal verscheen Nieuwsbrief Royaal Mariahoeve met daarin een heel ander verhaal te lezen: voor de Schenkzone ligt een voorstel voor woningbouw met mogelijke uitbreiding naar de locatie van de stadsboerderij zodat er een interessante plek voor stedelijk wonen ontstaat. De volgende vragen aan wethouder Norder:
1. Kan de wethouder de raad informeren over het in de nieuwsbrief Royaal Mariahoeve genoemde voorstel voor woningbouw in de Schenkzone, wanneer en door wie het is opgesteld, om hoeveel woningen het gaat en hoe de procedure en planning er uit ziet?
2. Kan de wethouder bevestigen dat stadsboerderij de Reigershof voor dit voorstel zou moeten wijken en (net zoals bij de knoop Moerwijk) opnieuw schooltuinen dreigen te verdwijnen?
3. Is de wethouder werkelijk van mening dat, zoals de nieuwsbrief stelt, het evenwicht in deze ecologische zone door woningbouw versterkt kan worden? Leg eens uit?