Politiek debat in Mariahoeve

Het politiek debat in Mariahoeve op 22 november jl. begon met een kort debat over de positie bewonersorganisatie in de wijk. De Haagse Stadspartij vindt dat de wijkorganisaties de ogen en oren in de wijk zijn. Zonder deze vrijwilligers is het lastig om de Haagse Kracht te mobiliseren. Wijkorganisaties moeten wel een platform voor alle wijkbewoners zijn. Het bestuur van het wijkberaad Mariahoeve gaf aan dat zij door de bezuinigingen vooral de ondersteuning misten. Gerwin van Vulpen opperde dat de ondersteuning vanuit het banenplan van het college geregeld kan worden. Marije Talstra van de PvdA pakte dat op en bood aan gezamenlijk vragen te stellen.

Daarna ging het over een aantal verkeerssituaties in Mariahoeve. Een aantal wegen wordt versmald naar 2×1 rijstrook. Wijkbewoners vrezen dat het verkeer vastloopt als de N14 vaststaat. Eigenlijk zou er eerst een verkeersvisie op de bereikbaarheid van de wijk opgesteld worden. Dat punt gaan we bij de verkeerswethouder neerleggen.

De buurt vreest voor teruggang van het park “de Horst” als blijkt dat bij de nieuwbouwbouw van de Vuurvlinder een schoolplein in het park terecht komt. Het park is onderdeel van een ecologische verbindingszone dus daar zal de raad goed op moeten letten. Er zijn volgens de buurtbewoners goede alternatieven. Verder klagen buurtbewoners dat er achterstallig onderhoud in het park op het gebied van groenbeheer. Dat komt doordat we structureel 4 tot 5 miljoen te kort komen op het groenbeheer legt van Vulpen uit. Talstra liet weten dat de PvdA ook vindt dat er meer geld naar groenbeheer moet. Van Vulpen bracht in dat de motie voor het vergroenen van het banenplan die de de Haagse Stadspartij bij de begrotingsbehandeling heeft ingediend een bijdrage kan leveren aan het beter onderhouden van parken en natuur.

De buurt maakt zich zorgen over de renovatie van corporatiewoningen, in samenhang met huurprijs. De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen over gesteld over het feit dat bewoners van Finnenburg hun huurcontracten moesten opzeggen en na afloop niet meer in hun eigen woning in aanmerking kwamen omdat de huur flink verhoogd was. Door het passend toewijzen in de woningwet mogen huurders met een minimum inkomen niet meer in een woning met een huur die hoger is dan 618 euro pm. Volgens Talstra maakt de PvdA zich hier ook zorgen over. Afgesproken is dat de PvdA samen de Haagse Stadspartij vragen gaat stellen aan de wethouder.

Tot slot kwam de verdichting aan de orde. De stad groeit en dat proces hopen we met de Agenda Ruimte voor de stad in goede banen te leiden. Mariahoeve wordt, naast Den Haag Zuid West en CID, genoemd als één van de verdichtingslocaties in Agenda Ruimte voor de stad. Belangrijk is dat we er als raad op letten dat het groene en open karakter van de wijk behouden blijft. Dat kan als de Agenda toekomstige bouwlocaties vooral zoekt door in te zetten op dubbelgrondgebruik bv. over infrastructuur. Van Vulpen signaleert dat Mariahoeve veel actieve en betrokken buurtbewoners heeft. Dat komt doordat de sociale lagen op goed doordachte manier in de wijk gemengd zijn. Dat zorgt voor een goede sociale cohesie. Dat is een kwaliteit die de Haagse Stadspartij ook graag in andere wijken zou willen zien.

Om alle toezeggingen nog eens kracht bij te zetten spreken we af om op korte termijn alle agendapunten nog eens langs te fietsen.