Madurodam

Plan Madurodam voldoet niet aan voorwaarden

Madurodam heeft aangekondigd dat zij wil groeien. Omdat het in de Scheveningse Bosjes ligt heeft het college daar vooraf een aantal voorwaarden aan gesteld:

– De groei mag niet ten koste van het groen gaan.
– Het groen moet openbaar toegankelijk blijven.
– Er moet draagvlak zijn onder wijken en belangenorganisaties.
– De toename van de parkeerbehoefte moet in het plan meegenomen worden.

Het plan dat Madurodam zoals nu bekend is aan de buurt presenteert voldoet niet aan alle vier de voorwaarden. Voor de uitbreidingsplannen moet straks 1,5 hectare natuur wijken. Bovendien komt er een hek te staan om het stuk bos dat ingelijfd gaat worden. Het is niet verwonderlijk dat hier geen draagvlak voor is in de omliggende wijken en bij natuur- en belangenorganisaties.

De Haagse Stadspartij is niet tegen de groei van Madurodam maar dit mag niet ten koste van het groen gaan. Ook vraagt ze zich af waarom de directie niet meer moeite heeft gedaan om een plan te presenteren dat wél aan de gestelde voorwaarden voldoet. “We hebben met de wethouders groen en wonen afgesproken dat de groei van de stad niet ten koste mag gaan van onze Stedelijke Groene Hoofdstructuur. Dan is het toch niet logisch dat we voor de groei van ons miniatuurstadje zonder inwoners wel anderhalve hectare natuur opofferen?” vindt Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij.