Dump de bouwplannen, versterk het groen in Mariahoeve

Op 4 april stelde de raad het nieuwe bestemmingsplan vast voor Mariahoeve. Bewoners van Mariahoeve mogen zelf aan de slag met de inrichting van hun wijk. De Haagse Stadspartij juicht dit toe want de plannen moeten veel groener worden.

 

Raadslid Gerwin van Vulpen: “Zet een streep door de ongewenste bouwplannen en maak de braakliggende grond in Mariahoeve toegankelijk en groen.”

De gemeenteraad heeft op 4 april een gewijzigd bestemmingsplan voor Mariahoeve aangenomen. De bewoners hebben met succes aangetoond dat zij geen hoge flat op het terrein aan het Hongarenburg/Finnenburg willen, maar een groene invulling. Het terrein ligt al vier jaar braak omdat de projectontwikkelaar vanwege de crisis geen brood meer ziet in een groot appartementencomplex. Ook Vestia ziet door de crisis af van sloop en nieuwbouw voor de resterende flats aan het Finnenburg en gaat nu renoveren. Bewoners en betrokken partijen gaan nu in een workshop zoeken naar een alternatief voor de hoge flat. De Haagse Stadspartij juicht de betrokkenheid van wijkbewoners toe omdat het leidt tot evenwichtige planvorming.

De Schenkstrook die langs het Finnenburg loopt is een ecologische verbindingszone. In het Groenbeleidsplan is bepaald dat natuurgebieden in en rond de stad met elkaar verbonden worden. Dat is van groot belang voor de biodiversiteit. Maar wethouder Norder wil graag dat er in de verre toekomst gebouwd wordt in de Schenkstrook en heeft hier in het bestemmingsplan de lichte aanduiding ‘groen’ aan gegeven. De Haagse Stadspartij vindt dat we als stad onze natuur veel beter moeten beschermen tegen dit soort bouwplannen en heeft samen met PvdD, SP en Groen Links een amendement ingediend waarin de wethouder gevraagd wordt om aan de aanduiding ‘groen’ de kwalificatie ‘ecologie’ toe te voegen. Daar was in de raad helaas geen meerderheid voor.

Verzet tegen toren
(De Posthoorn, 3 apr 2013)

DEN HAAG – Een woontoren van bijna veertig meter hoog bovenop hun
eengezinswoningen zien de bewoners rondom de Hongarenburg (Mariahoeve)
helemaal niet zitten. Bewoner Alex Goedemans heeft zelf een alternatief
plan gemaakt. Het wijkberaad en een belangrijk deel van de politieke
partijen staan al achter hem. “Nu wethouder Norder nog zien te
overtuigen”, zegt Goedeman.

Ivar Lingen

Al vier jaar lang kijkt Goedemans, architect van beroep, tegen het
braakliggende terrein aan waar hekken omheen staan. Als het aan
wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) ligt, komt op deze
plek een gebouw dat ruimte biedt voor ruim negentig koopappartementen.
De toekomstige buren maken zich niet alleen zorgen om het aangezicht van
de buurt, maar ook om de verkeersveiligheid. “De uitrit van de
ondergrondse parkeergarage komt uit op de stoep. Daaraan grenst een
kinderspeelplaats”, vertelt Goedemans. Een andere bewoner, Meindert van
Neerbos, kijkt naar de consequenties: “Aangezien er hier veel jonge
gezinnen wonen, willen wij dat de veiligheid voor de kinderen
gewaarborgd is.” Meer bezwaren. Goedemans: “Het gebouw komt dwars op de
groenstrook – een groene as, die de natuurgebieden Marlot tot
Reigersbergen met de Schenkstrook verbindt. Terwijl de gemeente juist
deze stroken wil óntdichten, zal deze groenstrook met de mogelijke komst
van de flat juist worden vérdicht.” Goedemans heeft daarom een
alternatief: bouw de torenflat op de hoek van de Hofzichtlaan,
Hongarenburg en de Finnenburg. Meer dan zeventig buurtbewoners hebben
hun handtekening onder deze zienswijze gezet. “De flat staat dan
dichtbij het verpleeghuis, de groenstrook blijft behouden en de bewoners
zijn tevreden.” De bewoners willen zelf een workshop over hun
alternatief organiseren met ontwikkelaar ERA en corporatie Vestia.
D66-raadslid Tobias Dander ziet wel iets in het plan: “Fantastisch dat
de bewoners zelf met een alternatief komen.”

Raad steunt bewoners Mariahoeve
(De Posthoorn, 10 apr 2013)

DEN HAAG – Feest voor bewoners rondom de Hongarenburg, want zij mogen
in een workshop aan de Haagse politiek laten weten wat de beste
oplossing voor woningbouw in Mariahoeve is. Wethouder Marnix Norder
stelde voor om midden in hun wijk een woontoren van veertig meter hoog
neer te zetten, maar daar bleek in de raad geen draagvlak voor. De
gemeenteraad stelde met grote meerderheid het bestemmingsplan Mariahoeve
vast, alleen de Partij voor de Dieren stemde tegen.
Het plan maakt bijna honderd appartementen aan de Hongarenburg en
Finnenburg en zo’n 145 woningen in de Schenkzone mogelijk. Maar waar de
appartementen precies komen, moet nog worden bepaald. De bal ligt nu bij
de bewoners, die door middel van een workshop hun ideeën kunnen laten
landen. Ontwikkelaar ERA en woningcorporatie Vestia hadden hun deelname
aan de workshop al toegezegd, maar alle raadsfracties zien dat nu ook
zitten.
Eén van de alternatieven die de bewoners zullen aandragen, is om de
woontoren op de hoek van de Hofzichtlaan en de Hongarenburg en
Finnenburg te bouwen. VVD-raadslid Rob van de Laar: “Deze hoek leent
zich voor hoogbouw tot een meter of vijftig.” D66’er Tobias Dander:
“Laten we de voorstellen van de bewoners afwachten. Ik heb veel
vertrouwen in hun plannen, gezien de deskundigheid en creativiteit die
zij nu al hebben getoond.” Haagse Stadspartij, GroenLinks, SP, Partij
voor de Dieren en Politieke Partij Scheveningen zijn fel tegen bebouwing
in de Schenkstrook. Maar hun amendement – om de Schenkzone beter te
beschermen – haalde het niet.