In de commissie Samenleving is op 17 juni gesproken over de sociale veiligheid in de wijk Mariahoeve. De stadsvernieuwing heeft deze wijk nooit bereikt en voor een krachtwijken aanpak ging het weer te goed in deze wijk.

Wijkaanpak Mariahoeve

Een aantal partijen werkt actief samen om achteruitgang in deze wijk te voorkomen: de gemeente, het stadsdeel, de politie, welzijn, het onderwijs en woningcorporaties. Raadslid Elly Burgering van de Haagse Stadspartij: “De aanpak in Mariahoeve moeten we steunen. Er zijn al mooie resultaten geboekt en we moeten er mee doorgaan”. Voorbeelden van resultaten zijn de opgeknapte portieken, verbetering van de openbare ruimte, extra buitenverlichting, de aanpak van verzuim en schooluitval. Maar ook de aanstelling van jongerenambassadeurs, een inbraak preventiemarkt, een winterspektakel in het wijkpark, de moestuinen in de wijk en het Innovatielab participatie met de Haagse Hogeschool zijn voorbeelden van deze gezamenlijke aanpak.

 

De Grondslag

Binnen deze aanpak is ook een groep enthousiastelingen van collectief “De Grondslag” te vinden. In 2006 opgericht door een groep creatieve geesten afkomstig uit verschillende kunstdisciplines. Een groep mensen die een brug wil slaan naar bewoners in de wijk die met moeite het hoofd boven water kunnen houden. Raadslid Burgering: “Bij De Grondslag werken vrijwilligers die een repareercafé organiseren en meedoen met de bouwspeelplaats en het winterspektakel. Enthousiast en laagdrempelig. De groep heeft een circustheaterschool, verschillende ambachtelijke ateliers, open werkplaatsen en organiseert alternatieve workshops. Ze zijn gehuisvest in de oude Mondriaan school aan het Haverkamp en moet die per 1 juli verlaten omdat deze gesloopt gaat worden. Het zou doodzonde zijn als dit collectief verdwijnt”.

 

Nieuw onderkomen gezocht

Elly Burgering van de Haagse Stadspartij ziet graag dat deze groep onderdak wordt geboden in de wijk Mariahoeve of elders in de stad. Raadslid Burgering: “Het zou ontzettend zonde zijn als een groep enthousiaste vrijwilligers met wortels in de wijk verloren zou gaan voor Mariahoeve”. De gemeente zoekt nieuw onderdak, maar ziet vooralsnog geen mogelijkheden. “De bundeling van krachten van partners voor Mariahoeve lijkt gepaard te gaan met een positieve kanteling van de subjectieve veiligheidsbeleving onder inwoners”, schrijft wethouder van Engelshoven. “Of deze kanteling duurzaam is én zich vertaalt in objectieve veiligheid moet de tijd uitwijzen”, aldus de wethouder. Als het aan raadslid Burgering van de Haagse Stadspartij ligt biedt de gemeente juist dáárom ook de vrijwilligers van De Grondslag onderdak in de wijk. “Een goed initiatief vanuit de wijk, laagdrempelig, van onderop georganiseerd en daarom duurzaam. Dat verdient onze steun!”, aldus raadslid Burgering.

1 Response
  1. Anomiem

    Uw steunbetuiging aan dit initiatief is een schijnhouding waarbij altijd later weer gezegd zal worden dat nu u eenmaal in de raad zit het niet mogelijk is om dit initiatief te blijven steunen. Dit was tenminste wel het geval bij uw verkiezingsbelofte om De Vloek in Scheveningen te behouden; u zit nu in de gemeenteraad met een wethouder van Cultuur die zegt dat hij dit soort initiatieven niet meer kan steunen in zijn huidige positie. Er is vanuit de gemeente geen enkel alternatief geboden aan het collectief van de Grondslag en vele mensen daar zijn nu panisch op zoek naar een vervangende locatie; iets wat sowieso gaat leiden tot versplintering van alle locaties in plaats van een collectief op één plaats. Veel succes met uw geblaat, het blijkt dat u in werkelijkheid niets betekent voor initiatieven waar geen sigarettenautomaat staat.