Natuurspeeltuin Mariahoeve gaat door!

Op voorstel van de Haagse Stadspartij gaat de natuurspeeltuin in Mariahoeve definitief door! In 2011 gaat de uitvoering van dit bijzondere bewonersinitiatief in de Schenkstrook van start.

 

Strijd om het groen

Het begon allemaal in 2008 bij de discussie over de toekomst van Mariahoeve. Zoals ook elders leek ook in deze wijk ieder stukje grond te moeten worden volgebouwd. Zo werd voor de groene Schenkstrook, een ecologische zone waarin ook veel volkstuinen en een kinderboerderij zitten, de bouw van maar liefst 250 woningen voorgesteld. De kinderboerderij moest daarvoor zelfs wijken. Dit leidde tot veel protest in de wijk, en een enquete waaruit bleek dat een overgrote meerderheid van de bewoners de kinderboerderij wilden behouden. Daarnaast ontstond er op initiatief van buurtbewoner Marjan Looije het idee voor een natuurbelevingsplaats in de Schenkstrook. Een plek waar al spelenderwijs de natuur verkend kan worden door in het water te kliederen, hutten te bouwen, fikkies te stoken, etcetera. Geen voorgekookte speeltuin, maar een stukje natuur waar kinderen onder toezicht lekker hun gang kunnen gaan. Door de natuurspeeltuin te koppelen aan de kinderboerderij konden bovendien de mogelijkheden voor natuurrecreatie worden vergroot, waarmee de wijk Mariahoeve als woonwijk juist aantrekkelijker zal worden. De Haagse Stadspartij diende in 2008 een motie in voor de natuurspeeltuin, en GroenLinks een motie voor behoud van de kinderboerderij. Deze twee moties werden door de gemeenteraad aangenomen, waarmee tevens werd besloten om het aantal nieuw te bouwen woningen in de Schenkstrook flink terug te brengen.

Toegenomen enthousiasme

In de jaren daarna groeide de groep vrijwilligers uit de wijk die zich bezighield met de plannen voor een natuurspeeltuin. Ze gingen op bezoek bij voorbeelden elders in het land, zetten de mogelijkheden op een rij, bedachten een plan voor de organisatie, en bekeken in nauw overleg met de Dienst Stedelijke Ontwikkeling hoe dit initiatief in de Schenkstrook kon worden ingepast. Een flinke puzzel die uiteindelijk opgelost werd. Daarnaast heeft de werkgroep een uitgebreid netwerk opgebouwd met Kinderopvang, basisscholen, VMBO-scholen, Werkplaats Steinmetz-Compaan, overkoepelende Natuur- & milieuorganisaties, Theeschenkerij, Natuur- & Milieueducatie, wijkpark Zonneweelde, Stichting Vóór, Stichting Boog en Stichting Elementree. Allemaal organisaties die het initiatief actief ondersteunen. Ook sponsoren en fondsen deden toezeggingen, zoals Fonds 1818, ERA Contour en het bedrijf AEGON dat iets verderop in de Schenkstrook gehuisvest is. In 2009 werd bovendien de Lenteprijs (10.000 euro) van de AD/Haagsche Courant gewonnen. Kortom, de natuurspeeltuin kan rekenen op enorm veel draagvlak en heeft daardoor een grote kans van slagen.

Donkere wolken verdwijnen

Niets leek dan ook realisatie van de natuurspeeltuin in de weg te staan, maar er was nog een adder onder het gras. De gemeentelijke ondersteuning was namelijk gekoppeld aan de opbrengsten uit de woningbouw. En door de crisis zijn veel bouwplannen uitgesteld, een lot wat ook dit initiatief beschoren leek. Dat leidde tot een raadscommissievergadering in februari 2010 waar wethouder Norder op vragen van de Haagse Stadspartij de toezegging deed dat de natuurspeelplaats niet op de bouwplannen hoefde te wachten. Maar in het Investeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling van oktober dit jaar, waarin alle 550 bouwplannen tegen het licht zijn gehouden, bleek de wethouder deze toezegging niet vol te kunnen houden. Hij had door de herziening van de bouwplannen namelijk financiële problemen. Daarop heeft de Haagse Stadspartij bij de begrotingsbehandeling op 28 oktober jl. samen met andere partijen een motie ingediend voor uitvoering van de natuurspeeltuin inclusief reservering van een budget. Dit leidde tot de toezegging van wethouder Norder dat het betaald kan worden uit het budget van de Nota Spelen, en de uitvoering van de natuurspeeltuin in 2011 daadwerkelijk kan beginnen!