Stadspartij eist opheldering over politieoptreden

‘Van Aartsen blundert bij terreinkraak Blauwe Aanslag!’

De Haagse Stadspartij is verontwaardigd over de intimiderende manier waarop is
opgetreden bij een ludieke actie op het voormalige terrein van de Blauwe Aanslag.

Update: De vragen van de Haagse Stadspartij zijn beantwoord.

 

Zaterdagochtend 6 november jl. werd het al 7 jaar braakliggende terrein met tenten
bezet. Naast kinderactiviteiten en een programma met workshops, dichters en muziek,
werden buurtbewoners voorgelicht over de mogelijkheden om verloedering tegen te
gaan. De actie moest echter op bevel van de burgemeester worden afgebroken, en onder groot politievertoon is het terrein diezelfde middag ontruimd.

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller is verbijsterd: “Betrokken Hagenaars die iets
willen doen tegen verloedering worden hier kennelijk als criminelen behandeld. Van
Aartsen slaat hier de plank volledig mis!” Wijsmuller ergert zich aan de
buitenproportionele politie-inzet, en heeft om opheldering gevraagd. “Alles is uit
de kast getrokken om hooguit 50 actievoerders te intimideren. Het wordt hoog tijd
dat Van Aartsen zich over het beleid ten aanzien van demonstraties verantwoord. Dit
is een stad van recht en vrede onwaardig.”

MASSAAL UITGERUKTE POLITIE VERSTOORT KINDERFEESTJE

Ingezonden lezersartikel de Posthoorn

Op de druilerige zaterdagmiddag leek het even oorlog in Den Haag. Met groot politievertoon werd een 30-tal krakers gesommeerd hun biezen te pakken. De krakers hadden een ludieke actie georganiseerd voor de kinderen uit de buurt op het braakliggende terrein van de gesloopte “Blauwe Aanslag”, het voormalige belastingkantoor aan het Buitenom. Buitenproportionele inzet van de poltie, inclusief een helicopter en 4 ambulances, moest een einde maken aan het om 11 uur begonnen feestje van de krakers.

door F.J.A.M. van der Helm

Onder het motto ,,We zijn terug” hebben krakers zaterdagochtend het terrein bezet van het zeven jaar geleden gesloopte gebouw van de ,,Blauwe Aanslag”. Het al die tijd braakliggende terrein is voor buurtbewoners een doorn in het oog. Vandaar dat zaterdag een poging werd gewaagd om het terrein op ludieke wijze te bezetten. De hekken werden met balonnen getooid en de kinderen zouden pannekoeken kunnen eten. Er stonden vier marktkraampjes en een tent om de buurtbewoners voor te lichten.
Rond 2 uur kwam de politie in actie. De bezetters werden gesommeerd zich te verwijderen, zoniet dan zouden politionele acties volgen. Aan het politiebureau aan de De Monchyplein werd inmiddels kosten noch moeiten gespaard om 15 ME-busjes vol te krijgen met dienders die opdracht hadden om het vreedzame feestje op te doeken. De Hagenaars hebben er weet van gehad. In de ruime omgeveing werden de straten afgeloten. Lijnbaan en Prinsegracht waren niet meer toegankelijk voor autoverkeer.
Twee krakers vertelden dat ze bijna hun spullen hadden gepakt toen ze het lawaai van de helicopter hoorden en de 15 ME-busjes waardoor ze niet meer weg durfden en langer bleven dan gepland. De ME-agenten bleven neuzenpulkend van verveleing in de auto’s zitten. Natuurlijk alle blauwe zwaailichten aan om vooral veel publiek te lokken.
Een motoragent vond het vreselijk dat ze voor dit soort karweitjes worden ingezet. ,,Er was totaal niets te doen, maar mijn hoge bazen spelen kennelijk een machtsspelletje. Laten we wel zijn, het kraken is sinds enkele weken aan banden gelegd, maar om op een braakliggend terrein een kinderfesstje te verstoren, dat gaat mij toch ook wel te ver!” Hagenaars, die door het politiespektakel kwamen kijken, spraken schande over dit optreden. Als daar nu ons duurbetaalde belastinggeld aan op moet gaan. ,,Laten ze eens denken aan de veiligheid op straat, dan kom je geen politie tegen!, zei een buurtbewoner geergerd. Om 4 uur was de ,,politie-oefening” weer voorbij.

Krakers ‘kraken’ de stad : politie maakt einde aan bezetting ex-Blauwe
Aanslag

(AD/Haagsche Courant, 8 nov 2010)

DEN HAAG • Krakers beheersten zaterdag en gisteren het straatbeeld in de
Haagse binnenstad. Een protest tegen het kraakverbod.
Een lange stoet van zo’n driehonderd krakers trok gistermiddag door het
centrum van Den Haag. Onder het toeziend oog van een fikse politiemacht
maakten de betogers duidelijk dat er een eind moet komen aan het
kraakverbod. „Wonen is een recht; kraken gaat door,” riepen de betogers
luidkeels. De krakers liepen, begeleid door een muziekwagen die
afwisselend rustgevende reggae en opzwepende ‘housemuziek’ liet horen,
langs enkele iconen van de Haagse krakersbranche, zoals het terrein van de
Blauwe Aanslag en De Illusie.
De reacties in de stad waren wisselend. Een bewoner van het Huygenspark
reageerde woedend toen hij de optocht door zijn straat zag trekken.
Anderen waren weer een stuk positiever. „Ze hebben volkomen gelijk,” zegt
een oudere vrouw op het Lange Voorhout. „Met een kraakverbod los je de
woningnood niet op.” Bij coffeeshop Cremers kregen de demonstranten zelfs
een staande ovatie. Tot incidenten kwam het niet. De politie meldde dat
gisteren één persoon werd aangehouden voor het beledigen van een agent.
Zaterdagmiddag moest de politie wel optreden om een eind te maken aan een,
volgens de gemeente, onaangekondigde bezetting van het terrein van de
Blauwe Aanslag, het gesloopte krakersbolwerk. „We wilden samen met de
buurt laten zien dat je best een leuke invulling kunt geven aan dit
terrein,” sprak kraker Peter. De krakers waren zeer verbolgen over de
actie van burgemeester Van Aartsen om de actie van zaterdag met een’
‘intimiderend politieoptreden’ te beëindigen. Een woordvoerder liet weten
dat Van Aartsen het terrein had laten ontruimen op grond van eerdere
slechte ervaringen met krakersdemonstraties in de stad. Bovendien broeit
het volgens hem in de krakerswereld door de aangekondigde ontruimingen in
Amsterdam. De Haagse Stadspartij heeft geen goed woord over voor het
optreden van Van Aartsen. „Dit is een stad van recht en vrede onwaardig,”
aldus raadslid Wijsmuller.

Reactie op website TV West over Blauwe Aanslag:

“Ze hebben het tijdens het WK voetbal heel slim gespeeld, vanaf de eerste
wedstrijdmiddag provoceren en steeds een beetje opschalen tot ze deze
Burgemeester hadden waar ze Deetman ook hadden en ze iedere onbenullige
demonstratie weer met een hoop machtsvertoon kunnen beeindigen.”

Sjaak

Protestmars van krakers door stad
(AD/Haagsche Courant, 6 nov 2010)

Krakers demonstreren morgenmiddag tegen het onlangs ingestelde
kraakverbod. Ze trekken vanaf 14.00 uur in een optocht door de stad. In
eerste instantie wilden de krakers zondag aan het eind van de middag door
de stad lopen, maar dat plan stuitte op verzet van burgemeester Van
Aartsen. ,,Wij staan geen demonstraties toe na zonsondergang in verband
met de veiligheid, zegt een woordvoerder van de burgemeester. Hij roept in
herinnering dat de laatste demonstratie van krakers in oktober vorig jaar
op het Plein leidde tot ongeregeldheden waarbij honderd mensen werden
gearresteerd.

Reactie op website RTV West:

“Als huiseigenaar wil ik de krakers en sympathisanten van harte
complimenteren met hun voorbeeldig gedrag. Ik heb een groot deel van de
route meegelopen en zelfs ik werd door de ME-ers geintimideerd. Niks geen
verzoek of aanwijzing vooraf. De minachting in hun gezichtsuitdrukking
sprak boekdelen. Meteen met de paarden tegen mensen aanrijden. Een niet zo
piepjonge dame met herstellende botbreuk werd door politiepaarden
opgedreven en mocht niet naar de kant toe. Pure intimidatie die nergens
voor nodig was. Ja er werden wel wat scherpe teksten geroepen, maar dat is
toch niet verwonderlijk in deze situatie? Zoveel ME en politie was
volstrekt overbodig en dat moeten wij allemaal betalen ja. Dit voorbeeld
van wanbeleid zou op de burgemeester zijn salaris moeten worden
ingehouden. Als een school vissen door haaien samengedreven bleven de
krakers correct, terwijl ze op zeker moment geen kant op konden. Media
zijn helaas erg selectief in hun verslaggeving en zijn mede oorzaak van de
onwetendheid die tot veel van de andere reacties geleid heeft. Alleen
vooroordeelbevestigende plaatjes hebben blijkbaar nieuwswaarde. Triest,
want veel van de krakers behoren tot de meest idealistische, vriendelijke
en verantwoordelijke burgers die ik ken. Ik ben ze vandaag nog meer gaan
bewonderen. Mijn vertrouwen in politie en de rechtvaardige samenleving
heeft daarentegen een flinke deuk opgelopen. Bijzonder jammer!”

Wilfried

Hof verbiedt ontruiming kraakpanden

DEN HAAG – Het gerechtshof in Den Haag heeft maandag de geplande
ontruiming van onder meer kraakpanden aan de Oude Haagweg in Den Haag
verboden.

Volgens het hof hebben krakers voor wie ontruiming dreigt, geen
mogelijkheid daarover van tevoren het oordeel van een rechter te vragen.
Daarmee is de nieuwe Wet kraken en leegstand, die op 1 oktober in werking
is getreden, in strijd met het Europese verdrag voor de Rechten van de
Mens, vindt het gerechtshof Den Haag. Het hof deed mondeling uitspraak,
omdat de eerste ontruimingen al voor dinsdag gepland stonden.

De rechtszaak was aangespannen door krakers uit acht panden in Den Haag,
Amsterdam en Leeuwarden. De krakers van de Oude Haagweg zijn blij met de
uitspraak. ‘Dit laat zien hoe gammel deze wet is.’ Of de staat tegen de
uitspraak van het gerechtshof in cassatie gaat bij de Hoge Raad, is nog
niet bekend.

Burgemeester Jozias van Aarsten laat via zijn woordvoerder weten nog niet
te willen reageren. De burgervader wacht eerst de schriftelijke
toelichting op de uitspraak van het hof af. ‘De situatie in Den Haag is
echter niet vergelijkbaar met die in Amsterdam. Wij hebben hier geen
kraakpanden die voor directe grote overlast zorgen, zoals in Amsterdam wel
het geval is. We hebben ook geen ontruimingen gepland staan.’

Bron: RTVWest

Meer media:

http://www.nufoto.nl/fotos/174866/krakers.html

http://www.hofstijl.nl/2010/11/06/blauwe-overmacht-bij-blauwe-aanslag/

http://haagsallerlei.nl/?p=5457

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid de heer J. Wijsmuller

Den Haag, 7 december 2010

Inzake: Politieoptreden actie Buitenom

De gemeenteraad

Het raadslid de heer J. Wijsmuller heeft op 7 november 2010 een brief met daarin 11
vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. De vragen gaan over
Politieoptreden actie Buitenom. Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde
voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoorden wij deze vragen als volgt.

Zaterdagochtend 6 november jl. werd het al 7 jaar (!) braakliggende terrein van de
Blauwe Aanslag op ludieke wijze door krakers met tenten bezet. De hekken werden met ballonnen getooid en de kinderen uit de buurt zouden pannenkoeken kunnen eten. Er stonden vier marktkraampjes en een tent om de buurtbewoners voor te lichten, en workshops, dichters en muziek stonden op het programma. De actie was tot
zondagmiddag gepland, maar op bevel van de burgemeester en onder groot
politievertoon moest het terrein zaterdagmiddag alweer ontruimd worden. Onder
verwijzing naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde leg ik het
college de volgende vragen voor.

1. Vindt het college het ook belachelijk dat het terrein van de Blauwe Aanslag al
zeven jaar braak ligt? Zo nee, waarom niet?

Het college betreurt het lange braakliggen van het terrein.

2. Welke acties heeft het college de afgelopen 7 jaar ondernomen om de braak tegen
te gaan, en wat en op welke termijn gaat er nu volgens het college met het terrein
gebeuren?

De grond is op 1 september 2004 aan Staedion uitgegeven. Aanvankelijk heeft Staedion alleen een eerste fase (16 koopappartementen) gerealiseerd. Vanuit de Dienst Stedelijke Ontwikkeling is voortdurend druk uitgeoefend op Staedion om voor de tweede fase een bouwplan te ontwikkelen, dat paste qua hoogte en massa binnen het bestemmingsplan. Dit heeft uiteindelijk geleid tot afgifte van een bouwvergunning op 25 juni 2008. Echter Staedion kreeg het bouwplan financieel niet rond. Eind oktober heeft Staedion gemeld, dat zij bezig is met een laatste optimalisering van het
bouwplan. Staedion is in overleg met homowoongroep La Vie en Rose over afname van de 50 appartementen, waarbij één appartement als gemeenschappelijke gaat dienen en heeft ook al een geïnteresseerde voor de commerciële ruimte. De interne besluitvorming bij Staedion vindt in december 2010 plaats en indien deze positief
is, wil men in de eerste helft van 2011 starten met de bouw.

3. Kan het college zich voorstellen dat mensen actie voeren, bijvoorbeeld tegen het
feit dat dit terrein al 7 jaar braak ligt? Zo nee, waarom niet?

Het college constateert dat er actie is gevoerd.

4. Op welke wijze is het college geïnformeerd over de actie, wat heeft u verder
gedaan om zich op de hoogte te stellen van de actie, en heeft u overwogen om met de
actievoerders in gesprek te gaan? Zo nee, waarom niet?

De politie heeft de burgemeester in de ochtend van 6 november geïnformeerd over de
niet aangemelde manifestatie op het Buitenom. Er was voor het college geen
aanleiding om met de actievoerders in gesprek te gaan.

5. Kan het college bevestigen dat het 30 tot 50 actievoerders betrof, en de
manifestatie een vreedzaam karakter had? Zo nee, waarom niet?

Ja.

6. Rond 15.00 uur kwam de politie in actie en werden de bezetters gesommeerd zich te
verwijderen onder dreiging van politionele acties. Daarvoor werden waarneembaar 15
ME-busjes, 3 politiebussen, leden van de bereden politie, de hondenbrigade, 4
motoragenten en een rondcirkelende helikopter ingezet, en straten in de ruime
omgeving afgesloten. Kan het college toelichten op basis waarvan deze
buitenproportionele inzet was gebaseerd?

7. Kan het college aangeven wat de feitelijke inzet van politie en hulpdiensten was,
en hoeveel dit gekost heeft?

8. In de Weekkrant op internet werd het volgende opgetekend: Een motoragent vond het vreselijk dat ze voor dit soort karweitjes worden ingezet. ,,Er was totaal niets te doen, maar mijn hoge bazen spelen kennelijk een machtsspelletje. Laten we wel zijn, het kraken is sinds enkele weken aan banden gelegd, maar om op een braakliggend terrein een kinderfeestje te verstoren, dat gaat mij toch ook wel te ver!” Is het college met de motoragent en ondergetekende van mening dat deze politie-inzet buitenproportioneel was? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op de vragen 6, 7 en 8.

Om 14.30 uur zijn de aanwezigen gevorderd hun manifestatie te beëindigen. Aan de
vordering werd in eerste instantie geen gevolg gegeven. Pas toen om 14.50 uur de
Mobiele Eenheid arriveerde en er opnieuw werd gevorderd werd de manifestatie
afgebouwd en beëindigd. Helaas is de robuuste aanwezigheid van de politie in sommige gevallen kennelijk noodzakelijk om mensen te laten voldoen aan een vordering. In totaal zijn er 155 politieambtenaren ingezet.

9. De burgemeester heeft op basis van de Wet Openbare Manifestaties de bevoegdheid om een manifestatie te beëindigen wanneer de openbare orde, de volksgezondheid of de verkeersveiligheid in het geding is. Kan de burgemeester toelichten op basis waarvan de manifestatie in zijn ogen moest worden beëindigd?

Op grond van Wet openbare manifestaties (Wom) is de burgemeester bevoegd een
manifestatie te beëindigen, indien de vereiste kennisgeving niet is gedaan. Echter,
het beleid in Den Haag is dat ook onaangekondigde manifestaties zoveel mogelijk
worden gefaciliteerd. Hoewel er zaterdag buiten de Wet openbare manifestaties en de
Algemene Plaatselijke Verordening nog een aantal regels werd overtreden, hebben
betrokkenen tot 14.30 uur de tijd gehad om hun manifestatie te houden en zich te
uiten. Een belangrijke overweging om de manifestatie voor zonsondergang te
beëindigen was dat er gevaar voor wanordelijkheden zou kunnen ontstaan wanneer er
zou worden overnacht in combinatie met een illegaal evenement met uitstraling naar
buiten. Hierbij weegt mee dat bij een eerdere onaangemelde manifestatie van dezelfde
groep op het Plein op 15 oktober 2009 grootschalig politieoptreden noodzakelijk was
omdat deelnemers weigerden te voldoen aan een vordering om te vertrekken. De
constatering dat men de plannen voor de actie op het Buitenom, ondanks zeer recente
contacten met politie en gemeente heeft verzwegen, gaf bovendien aanleiding tot
extra alertheid.

10. Is het college met mij van mening dat juist door de buitenproportionele inzet
van politie en het afzetten van de omgeving de openbare orde en de
verkeersveiligheid in het geding zijn gekomen? Zo nee, waarom niet?

Nee. Zie het antwoord op de vragen 6, 7 en 8.

11. Is het college met mij van mening dat de gemeente met de burgemeester voorop
door achtereenvolgens het feit dat dit terrein al 7 jaar braak ligt, het onvermogen
om zelf met actievoerders te communiceren, de intimiderende en buitenproportionele
politie-inzet en door de bevoegdheid in het kader van de WOM te misbruiken een
enorme flater slaat? Zo nee, waarom niet?

Nee. De organisatoren van de manifestatie hebben zich zeer achterdochtig opgesteld
en er zelf voor gekozen om niet met de overheid over hun plannen te communiceren.
Door de manifestatie desondanks pas in de loop van de dag te beëindigen heeft de
burgemeester meer ruimte gegeven dan de wet voorschrijft. Zie voor het overige de
antwoorden op de vragen 4, 6, 7, 8 en 9.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen