Sloop van Scheveningse badhuisarchitectuur ter discussie

Al jarenlang staat een aantal Scheveningse villa’s op de hoek van de Harstenhoekweg en de Badhuisweg te verkrotten. Sommige panden staan al jaren leeg. Eerdere plannen van eigenaar Bewi Vastgoed om hier massale nieuwbouw neer te zetten sneuvelden keer op keer. Buurtbewoners, bewonersorganisaties en monumentenclubs roepen al jaren om renovatie van de panden.

De Haagse Stadspartij is het zat en gaat wethouder Boudewijn Revis (VVD) vragen om maatregelen. De kwestie wordt woensdagochtend 13 september besproken in de commissie Ruimte.
Raadslid Peter Bos: ‘Het gaat hier om panden met karakteristieke badhuisarchitectuur die herinneren aan de oude grandeur van Scheveningen Bad. De eigenaar heeft 10 jaar de tijd gehad om met een goed plan te komen, maar is daar niet in geslaagd. Half Scheveningen loopt te hoop tegen de verloedering op deze plek en monumentenorganisaties roepen op tot behoud.’

Recent heeft ook het Cuypersgenootschap in een brief gepleit voor behoud en ook de afdeling Monumentenzorg van de gemeente zou het liefst zien dat restauratie plaats vindt.
Peter Bos: ‘Het lijkt er op dat Bewi Vastgoed de panden opzettelijk laat verkrotten zodat sloop onafwendbaar wordt. De buurt wordt niet geïnformeerd. Ik vind dat we deze kwalijke praktijk niet moeten belonen en dat er alles moet worden gedaan om de panden te renoveren.’

In de pers
Red de badhuisstijl van verkrotting, AD 13 september 2017

Eerder gepubliceerd over Harstenhoekweg
Haagse Stadspartij en D66 ‘Geen vroegtijdige sloop Harstenhoekweg’, 25 april 2017
Voorkom vroegtijdige sloop Harstenhoekweg, 9 maart 2017
Vrees voor braakliggende groend Harstenhoekweg, 4 april 2016