College presenteert sociale en duurzame begroting voor 2018

Het college van b&w heeft dinsdag 12 september de gemeentebegroting voor 2018 gepresenteerd. In totaal wordt er het komend jaar 2,4 miljard euro uitgegeven door de gemeente Den Haag. Fractievoorzitter Peter Bos: ‘Opnieuw besteden we zo’n 1,5 miljard aan sociaal-culturele zaken zoals zorg, welzijn, bijstand, cultuur, onderwijs, armoedebestrijding, vluchtelingenopvang, jeugdzorg etc. Daarmee laat dit stadsbestuur zien dat het gaat voor een inclusieve stad waar iedereen meetelt’.

Extra investeringen
De gemeentefinanciën zijn goed op orde. De begroting voor 2018 is sluitend en er is voldoende geld om eventuele tegenvallers op te vangen. Er worden zelfs extra investeringen gedaan. Vooral de extra uitgaven in duurzaamheid, banen voor werklozen en integratie van nieuwkomers stemmen de Haagse Stadspartij vrolijk.
Peter Bos: ‘Het college neemt het klimaatakkoord van Parijs zeer serieus en komt met een gemeentebrede aanpak om de enorme transitie op het gebied van energie en duurzaamheid vorm te geven. Daarnaast wordt Den Haag klimaatbestendig gemaakt.’

Kunst en cultuur
Ook is de Haagse Stadspartij verheugd dat er volgend jaar 101 miljoen naar kunst en cultuur gaat.
Peter Bos: ‘Een bloeiend cultureel klimaat is van levensbelang voor Den Haag. We investeren niet alleen in theaters, maar juist ook in broedplaatsen en vernieuwende kunstenaarsinitiatieven.’

Wensen en kritiek
Ondanks de mooie plannen van het college heeft de Haagse Stadspartij ook nog wat wensen en kritiek.
Peter Bos: ‘Het zorggeld dat we vorig jaar hebben overgehouden moet gereserveerd blijven voor de zorg. Met dat geld kun je bijvoorbeeld de eigen bijdrage van de WMO afschaffen of verlagen. Voor ons een heel belangrijk punt. Ook willen we graag dat het college nu eindelijk werk maakt van een stadsbrede burgerbegroting, waarmee de Hagenaars direct invloed krijgen op de besteding van het gemeentegeld. En we willen meer inzet om de enorme segregatie in de stad tegen te gaan. De verschillen tussen arm en rijk zijn nog veel te groot in Den Haag. En als het gaat om verkeer gaan we pleiten voor een aanvalsplan om de luchtkwaliteit nu echt overal in de stad goed te krijgen.’