De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld over de PBS-methode die op vrijwel elke Haagse school wordt gebruikt. Dit is een methode die kinderen goed gedrag wil aanleren door middel van het belonen van gewenst gedrag en het straffen van ongewenst gedrag. Uit gesprekken met leerkrachten, leerlingen en experts zegt de partij veel signalen te hebben gekregen dat dit systeem heftige effecten heeft op individuele leerlingen, maar ook op de gehele groepsdynamiek. Zo ontstaat er een slechte en onveilige leeromgeving.

Michel Vermeer van de Haagse Stadspartij licht dit toe. Het bevorderen van goed gedrag is belangrijk op scholen, omdat ‘negatief’ gedrag altijd ergens een oorzaak heeft, maar de PBS-methode is een snelle methode gericht op de symptomen en biedt dus geen passende zorg en oplossingen. Scholen proberen door middel van straffen en belonen kinderen te laten voldoen aan de door de school gestelde normen. Veel scholen werken hiervoor met het ‘muntjessysteem’. Kinderen die gewenst gedrag vertonen krijgen muntjes waarmee zij voordelen kunnen verdienen, zoals langer naar buiten in de pauze, terwijl kinderen die ongewenst gedrag vertonen geen muntjes verdienen en dus minder lang naar buiten mogen in de pauze of zelfs helemaal niet. Ook kunnen er voordelen in groepsverband worden verdiend als het aantal muntjes van de klas een bepaald aantal heeft bereikt. Leraren geven hierbij aan dat dit zorgt voor een zeer ongewenste en onveilige vorm van sociale controle, wat resulteert in een zeer slechte leeromgeving met een heersende angstcultuur.

Verschrikkelijke gevolgen

Fractievoorzitter van de Stadspartij, Fatima Faïd, vult aan: Deze methode gaat voorbij aan alle kinderen met een diagnose, die door deze methode hun eigen zijn en gedrag moeten onderdrukken, wat zeer heftige gevolgen heeft, zoals burn-outs, stress, uitval, PTSS of erger. Dit komt uit hetzelfde hoedje als de ABA-behandelingen waarvan de verschrikkelijke gevolgen ook bekend zijn, terwijl 38 leden van de gemeenteraad hier niets aan wilden veranderen. Wij hopen dan ook dat de gemeenteraad en het college deze keer wel kiezen voor de belangen van de kinderen en dat hier snel een onafhankelijk onderzoek naar wordt ingesteld, zodat we onze kinderen in Den Haag weer kunnen beschermen tegen deze gruwel.”

Voor vragen over dit persbericht contacteer Michel Vermeer (06 38706957) (michel.vermeer@denhaag.nl)

 

Eerder diende we al vragen in over het gebruik van ABA behandelingen in Den Haag. 

En naar aanleiding daarvan diende we ook een motie in om te stoppen met ABA behandelingen. Die haalde het niet. 

 

Schriftelijke vragen: PBS-methode op Haagse scholen

Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

 

Datum: 2 november 2023

 

Naar aanleiding van verschillende signalen over nare ervaringen met de PBS-methode op scholen in Den Haag vanuit kinderen en leerkrachten heeft de Haagse Stadspartij enkele vragen met betrekking tot de zogenoemde PBS-methode in Den Haag.

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van Orde stelt raadslid Fatima Faïd de volgende vragen:

 

 • Is het college bekend met de PBS-methode die vaak wordt toegepast op scholen om gedrag te veranderen door middel van belonen en straffen?
 • Weet het college hoeveel scholen in Den Haag actief werken met de PBS-methode? Zo ja, hoeveel? Zo nee, is het college bereid dit bij de scholen te onderzoeken?
 • Is het college bekend met de vele signalen waaruit blijkt dat kinderen die de PBS-methode op school ervaren, dit als traumatisch ervaren, wat ernstige schade veroorzaakt, zoals burn-outs, stress, uitval, PTSS of erger? Wat is de mening van het college hierover?
 • Kan het college aangeven of de inspecties letten op de manier waarop de PBS-methode wordt toegepast? Zo nee, overweegt het college dit te doen? Zo ja, zijn er signalen van ongewenste gevolgen geconstateerd?
 • Is het college ervan op de hoogte dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit van de PBS-methode?
 • Kan het college aangeven welke onderdelen van dit probleem we op gemeentelijk niveau aan kunnen pakken en op welke onderdelen we toenadering moeten zoeken bij het Rijk?
 • Kan het college aangeven wat de rol van de gemeente is bij het signaleren van dit soort problemen voor de kinderen en gezinnen die door deze gevolgen worden getroffen?
 • Kan het college aangeven welke rol zij voor zichzelf ziet in het aanpakken van dit probleem?

Het bevorderen van goed gedrag is belangrijk op scholen, omdat ‘negatief’ gedrag altijd ergens een oorzaak heeft. Echter, omdat PBS een snelle ‘oplossing’ is, gaat dit ten koste van adequate zorg, waardoor niet de oorzaken, maar de symptomen worden aangepakt. In gesprekken met experts en leerkrachten is vernomen dat de PBS-methode leidt tot een zeer ongewenste en verkeerde vorm van sociale controle in de klas, wat resulteert in een negatieve omgeving voor leerlingen en een sfeer van extreme faalangst.

Een manier van werken met de PBS die veelal naar voren komt in de gesprekken is het muntjessysteem. Kinderen die goed gedrag vertonen krijgen muntjes waarmee zij voordelen kunnen verdienen zoals langere pauzes dan de leerlingen die weinig muntjes hebben weten te verdienen, deze kinderen mogen dan korter naar buiten in de pauze of helemaal niet naar buiten.

Deskundigen geven aan dat de PBS-methode geen rekening houdt met de individuele kenmerken en behoeften van veel leerlingen met een diagnose.

 • Deelt het college de opvatting van de Haagse Stadspartij dat er op alle scholen alles aan moet worden gedaan om een positieve leeromgeving voor alle kinderen te creëren, en dat de huidige PBS-methode dit niet bevordert? Zo nee, waarom niet?
 • Is het college het ermee eens dat dit een ongewenste en schadelijke situatie is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen wil het college nemen om hier iets aan te doen?
 • Is het college bereid een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de werking en gevolgen van de PBS-methode, waarbij belonen en straffen worden toegepast op Haagse scholen? Zo ja, hoe wil het college dit realiseren en binnen welk tijdsbestek?  Zo nee, waarom niet?
 • Is het college bereid te investeren in cursussen en trainingen voor leerkrachten om positief gedrag te stimuleren zonder gebruik te maken van belonen en straffen, en zo de leeromgeving en het welzijn van kinderen te beschermen? Zo ja, hoe wil het college dit realiseren en binnen welk tijdsbestek? Zo nee, waarom niet?
 • Is het college bereid om in gesprek te gaan met LBVSO om de PBS-methode te bespreken en de klachten en mogelijke oplossingen te bespreken? Zo ja, in welk tijdsbestek? Zo nee, waarom niet?
 • Is het college bereid om bij het Rijk aan te dringen op een landelijk onafhankelijk onderzoek naar de PBS-methode en de gevolgen hiervan? Zo ja, in welk tijdsbestek? Zo nee, waarom niet?