Motie: ABA kap ermee verworpen

Al een tijdje horen we veel over ABA-behandelingen. Dit zijn behandelingen die worden gebruikt bij kinderen met autisme. Deze behandelingen proberen gedrag dat geassocieerd wordt met autisme bij kinderen af te leren door straffen te gebruiken wanneer zij dat gedrag dat geassocieerd wordt met autisme tonen. Een voorbeeld van straffen is dat een kind geen eten krijgt of buiten in de kou wordt gezet.

Uit onderzoek blijkt dat 90% van de klachten bij kinderen die deze behandeling heeft gehad, hebben aangegeven dat ze het als traumatisch hebben ervaren. Van die groep heeft driekwart ook de diagnose Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) gekregen.

De wethouder, Bredemeijer, zei onlangs dat hij een landelijk onderzoek wil afwachten om te beoordelen of de behandeling te ver gaat. Maar wij vinden dat er geen onderzoek nodig is om te zien dat deze behandeling onmenselijk is. Autisme is geen ziekte, die je kunt genezen, zeker niet met zulke harde straffen. Ook ontkende de wethouder dat er klachten zijn over de instellingen in Den Haag, terwijl wij samen met LBVSO veel meldingen ontvangen over getraumatiseerde kinderen als gevolg van deze behandeling.

Daarom hebben we een motie voorgesteld om te stoppen met deze behandelingen in Den Haag en, nadat het onderzoek is afgerond, deze definitief te beëindigen. Kinderen hebben zorg, begrip en acceptatie nodig, geen traumatische ervaringen. De kinderen in Den Haag verdienen beter dan dit. Ze verdienen een wethouder die hun belangen vooropstelt in plaats van de bedrijven die geld verdienen aan deze schadelijke behandelingen.

Helaas heeft deze motie slechts op steun kunnen rekenen van 3 andere raadsleden. Partijen die hoog van de toren blazen over acceptatie voor mensen van autisme zoals D66, GroenLinks, PvdA en Partij voor de dieren steunden deze motie helaas niet.

uitslag stemming ABA.

Motie: Stoppen met ABA-behandelingen
Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 oktober 2023, ter bespreking van W ABA behandelingen in Den Haag (RIS31626)

Constaterende, dat:
• 90 procent van de kinderen die de ABA-behandeling volgden aangeeft deze als traumatisch te hebben ervaren.
• Driekwart van deze kinderen later wordt gediagnosticeerd met PTSS
• Er veel signalen en klachten binnenkomen over de ABA-behandelingen in Den Haag bij LBVSO waarbij kinderen traumatische ervaringen oplopen.

Overwegende, dat:
• Er een lopend onderzoek bezig is waarin deze behandeling wordt onderzocht
• Hoe langer er wordt gewacht op het onderzoek hoe meer kinderen traumatische ervaringen zullen krijgen door de ABA-behandelingen.

Verzoekt het college:
• Zorginstellingen die ABA-behandelingen aanbieden geen nieuwe casussen aan te laten nemen tot het onderzoek is afgerond.
• De raad te informeren over de uitkomsten.

Deze motie was naar aanleiding van schriftelijke vragen van ons ingediend.