Op vragen van fractievoorzitter Joris Wijsmuller verklaarde wethouder De Mos dat de strandcamping eens maar nooit weer was, en het stille strand stil blijft. Ook zei de wethouder toe om te kijken naar het verbeteren van de communicatie bij evenementenvergunningen. Wijsmuller kreeg bij het door hem aangevraagde debat veel bijval van andere partijen. Hieronder zijn betoog.

“Voorzitter, dat kamperen op het stille strand een bijzondere ervaring is met het unieke uitzicht over zee, strand en duinen kan iedereen zich wel voorstellen. Maar het stille strand was deze zomer even geen stil strand meer; het was een exclusieve kampeerplaats geexploiteerd door een enkele ondernemer. Hoe is dit mogelijk? De titel van ons strandbeleid is nota bene “Het strand is van iedereen!” Het strand is zeker geen verdienmodel. Kamperen op het strand is verboden.

De verbijstering was des te groter toen sneaky via een evenementenvergunning toch een strandcamping bleek te zijn toegestaan. Sneaky, omdat uit de vergunningsaanvraag totaal niet bleek dat het ging om een strandcamping, en zelfs wethouder Revis (die verantwoordelijk is voor het strandbeleid) verklaarde hier in deze commissie dat hij niet op de hoogte was. Ik neem aan dat deze wethouder voor transparantie is: hoe kijkt de wethouder aan tegen deze gang van zaken, en wat gaat hij doen om de communicatie rond evenementenvergunningen te verbeteren zodat de stad tijdig kan kennisnemen wat er staat te gebeuren en belangen via de zienswijzeprocedure tijdig kunnen worden behartigd?

In mei al heeft de Haagse Stadspartij schriftelijke vragen gesteld die pas laat in het reces – toen de camping al volop geëxploiteerd werd – zijn beantwoord. Uit de beantwoording blijkt dat:

Deze ondernemer geen huurovereenkomst heeft zoals andere ondernemers op het strand
Deze ondernemer in tegenstelling tot iedere andere ondernemers in deze stad geen toeristenbelasting hoeft te betalen.
Sterker nog: deze ondernemer heeft zelfs 12.000 euro subsidie gekregen, en daarnaast werd de marketing verzorgd door Den Haag Marketing.
Ik heb de vergunning opgevraagd en daar staan geen extra eisen in zoals de beantwoording wordt gesuggereerd waarmee een subsidie te legitimeren zou zijn. Kan de wethouder toelichten waarom subsidie aan een enkele exploitant wordt gegeven? Hoe verhoudt zich dit tot het subsidiebeleid van de gemeente en het laatste rapport van de rekenkamer hierover?

En het kamperen zelf was bepaald niet gratis: een nachtje voor twee personen kostte 55 euro, wat betekent dat gedurende 7 weken dat de camping er was minimaal 77.000,- aan inkomsten zijn binnengekomen. Is dit geen oneerlijke concurrentie?

Tot slot: in de beantwoording benadrukt het college dat de strandcamping eenmalig was: eens maar nooit weer. Maar over dat eenmalige karakter zijn vraagtekens ontstaan omdat de exploitant in de krant speculeert op herhaling en op zijn site hiervoor actie voert, en deze zomer ook kamperen door de scouting is toegestaan. Kan de wethouder hier klip en klaar verklaren dat kamperen op het strand in het vervolg absoluut is uitgesloten, en in ieder geval zeker zolang hij wethouder is (even ervan uitgaande dat dit tot maart 2022 is)?”

Beantwoording schriftelijke vragen strandkamping

Eerder verschenen over dit onderwerp
Haagse Stadspartij keert zich tegen camping op Stille Strand, 3 september 2018
Haagse Stadspartij keert zich tegen camping op Stille Strand, 29 mei 2018

In de pers
Scheveningse Courant, 5 juni 2018
AD, 31 mei 2018
Dagblad070, 29 mei 2018
AD, 19 mei 2018

1 Response