Haagse Stadspartij: “Begroting 2019 slap verhaal”

De begroting 2019 van het Haagse college van b&w bevat volgens de Haagse Stadspartij vrijwel geen nieuws. Het teert vooral op de plannen van het vorige college. Voor het overige is het een eerste voorzichtige en schrale uitwerking van het nieuwe coalitieakkoord.

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij is teleurgesteld: “Wat een slappe afterparty na de feestelijke presentatie van het coalitieakkoord in mei dit jaar! Wat ontbreekt zijn concrete plannen voor duurzaamheid en nieuwe plannen om de groeiende tweedeling in de stad tegen te gaan. Terwijl dit de grote problemen zijn die vragen om actie.”

De stijgende koop- en huurprijzen op de woningmarkt, het oplopende tekort aan betaalbare woningen, en de werkeloosheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt schreeuwen om maatregelen. Voeg daarbij de aangekondigde bezuinigingen op het welzijnswerk, die vooral de kwetsbaren zullen raken, en je hebt een groot probleem te pakken. Wijsmuller: “Wat in deze begroting ontbreekt is de urgentie om de groeiende sociaal-economische tweedeling tegen te gaan.”

Punten die bij eerste lezing opvallen:

Geen nieuwe plannen voor duurzaamheid
Mogelijk benutten van restwarmte uit de haven van Rotterdam (pijpleiding naar fossiele industrie)
Niets over proef met wietteelt

Positief:

Bibliotheek Bouwlust wordt heropend 👍
Voortzetting extra geld voor cultuurinstellingen (amendement Lakerveld) 👍
Aanpak lerarentekort 👍
Aanpak laaggeletterdheid 👍
Meteen aan de slag met de OV-ontsluiting Binckhorst 👍
Schrappen brug over de Pijp in Scheveningen Haven 👍

Negatief:

In het coalitieakkoord ging de rem op populierenkap, nu gaat het in de hoogste versnelling
Aanleg fietsenstalling KJ-plein loopt spaak
Het omzetten van kantoortransformatie naar woningen stopt
Herhuisvesten Koninklijke Bibliotheek
Europol gaat uitbreiden
Migratiemuseum moet alweer stoppen
Verkoop kroonjuwelen: komend jaar Amerikaanse ambassade (en later Eneco)
Prostitutie verplaatsen naar Schenkviaduct (als er iets verplaatst moet worden dan is dat het Schenkviaduct zelf!)
Geen nieuwe locaties statushouders en geen geld (was 5 mln!) voor de Haagse Aanpak statushouders (begeleiding, scholing en participatie)
Erfpachtgrond wordt als eigendom weggegeven

In de pers
AD, 12 september 2018
Omroep West, 11 september 2018