Zet vervoersarmoede op de agenda!

Vervoersarmoede moet hoger op de politieke agenda komen, zo stelt de Haagse Stadspartij. De tarieven van de HTM worden alsmaar hoger terwijl een grote groep mensen te weinig geld heeft voor het openbaar vervoer. Vervoer is een randvoorwaarde voor bijna alles wat we doen en gebrek aan mobiliteit kan lijden tot werkloosheid, gezondheidsklachten en zelfs sociaal isolement. De Haagse Stadspartij wil dat het stadsbestuur de vervoersarmoede in Den Haag in kaart brengt en de aanpak van vervoersarmoede een plek geeft in het beleid. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller heeft vragen aan het college gesteld naar aanleiding van het onderzoek ‘Gesprekken over gebrekkige mobiliteit – Vervoersarmoede in de grote stad ontrafelen’ (http://favas.net/projects-nl/vervoersarmoede/). Wijsmuller: “Het besef moet doordringen dat vervoersarmoede een reëel probleem is in Den Haag met een grote maatschappelijke impact. Tijd voor actie!” Er zijn verschillende oplossingen waarmee vervoersarmoede te lijf kan worden gegaan. Om te beginnen door te zorgen voor goede de OV-verbindingen in kwetsbare wijken, en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer te verbeteren. Door de tarieven van het openbaar vervoer laag te houden en ooievaarspashouders gratis te laten reizen kan de mobiliteit van Hagenaars met een laag inkomen sterk worden vergroot. Op dit moment kunnen echter alleen AOW’ers met een Ooievaarspas gratis reizen. De Haagse Stadspartij pleit voor uitbreiding van gratis OV voor alle Ooievaarspashouders.

Schriftelijke vragen: Vervoersarmoede en HTM tarieven
Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

Datum: 7 februari 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In vervolg op de beantwoording van de schriftelijke vragen ‘Tarieven HTM nog duurder’ (RIS 301062) en naar aanleiding van het onderzoek van Favas en Hugocycling getiteld ‘Gesprekken over gebrekkige mobiliteit – Vervoersarmoede in de grote stad ontrafelen’ (http://favas.net/projects-nl/vervoersarmoede/), stelt het raadslid Joris Wijsmuller overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde de volgende vragen:

1) Is het college bekend met het voornoemde onderzoek over vervoersarmoede?

2) Onderschrijft het college de mening dat vervoer een randvoorwaarde is voor bijna alles wat we doen, en gebrek aan toegang tot vervoer kan lijden tot werkloosheid, gezondheidsklachten en zelfs sociaal isolement? Zo nee, waarom niet?

3) In het onderzoek wordt aannemelijk gemaakt dat in de onderzochte Haagse wijken Transvaal en Schilderswijk sprake is van vervoersarmoede wat wil zeggen dat er inwoners in deze wijken zijn die onvoldoende capaciteit en middelen hebben om sociaaleconomisch gezien noodzakelijke bestemmingen te bereiken.
Kan het college bevestigen dat er in Den Haag sprake is van vervoersarmoede? Zo nee, waarom niet?

4) Is het college bereid de vervoersarmoede in Den Haag in kaart te brengen en de aanbevelingen van de onderzoekers om vervoersarmoede een plek te geven in het beleid (pagina 56,57) over te nemen? Zo nee, waarom niet?

5) Volgens de onderzoekers kunnen delen van de bevolking de hoge OV kosten niet betalen. In de beantwoording van eerdere vragen van de Haagse Stadspartij over de verhoogde tarieven van de HTM (RIS301062) zegt het college “Wij zijn daarom voorstander van het principe dat de reiziger substantieel meebetaalt aan de kosten van zijn reis met het OV (uitgezonderd de reizigers met een Ooievaarspas, die gratis kunnen reizen)”. Op dit moment kunnen echter alleen AOW’ers met een Ooievaarspas gratis reizen en jongeren in de weekenden en vakanties. Is het college bereid het openbaar vervoer voor ALLE ooievaarspashouders gratis te maken? Zo nee, waarom niet?

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Eerder verschenen
artikel Tarieven Haags OV rijzen de pan uit

1 Reactie
  1. Margreet

    Dat zou heel mooi zijn! Dat mensen onbezorgd gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Want die razzia‘s die de HTM uitvoeren, voor een betaal bewijs, is onacceptabel, en verschrikkelijk om als burger te zien.

Uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.