De Haagse Stadspartij heeft vragen ingediend over de renovatie van de Toren van Oud, de markante driehoekige wolkenkrabber naast het Congresgebouw (World Forum). Het gebouw stamt uit 1963 en staat bekend als de oudste wolkenkrabber van Den Haag.

Deze toren is integraal onderdeel van het ontwerp van het congrescentrum van befaamd architect J.J.P. Oud in een bijzonder geel-blauw kleurenschema. Er klinkt in de stad kritiek op de afwerking van de gevels die niet volgens de voorwaarden van de vergunning en het advies van de Welstandscommissie zou worden uitgevoerd.

Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij: “Het is fantastisch dat dit iconische gebouw uit de tijd van de Wederopbouw na jaren van leegstand weer in ere wordt hersteld, maar ik vind het erg jammer dat wordt afgeweken van de oorspronkelijke kleurstelling. Het gebouw vormt een eenheid met het congresgebouw en dat ensemble dreigt nu aangetast te worden”.

In de schriftelijke vragen verzoekt Peter Bos het college om in te grijpen en de bouwer te houden aan de voorschriften van omgevingsvergunning.

Schriftelijke vragen: Toren van Oud

Indiener: Peter Bos
Datum: 30 januari 2019
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naast het World Forum (voorheen Congresgebouw) wordt momenteel gewerkt aan de renovatie van de Toren van Oud. Deze toren is integraal onderdeel van het ontwerp van het congrescentrum van befaamd architect J.J.P. Oud in een bijzonder geel-blauw kleurenschema.

In Den Haag Centraal van donderdag 17 januari 2019 staat een opiniestuk van Robert Coops, getiteld: “Red kleurenstelling Toren van Oud”, waarin gesteld wordt dat er bij de bouw afgeweken is van de verleende omgevingsvergunning. Bij persoonlijk bezoek bleek inderdaad dat de voegen in het nieuwe metselwerk een afwijkende kleur (donker in plaats van geel) hebben. Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

1. Bij de behandeling van het gewijzigde bouwplan door de welstand op 25 juli 2018 (Wcie 20180725/201810610) heeft de commissie het plan weliswaar goedgekeurd, maar ook gevraagd om de bemonstering van het metselwerk, specifiek de voeg, en het glas (in het bijzonder de zichtbaarheid van de zonwering) ter nadere beoordeling. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

2. In de op 16 augustus 2018 door het college verleende gewijzigde omgevingsvergunning is dit advies integraal overgenomen. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

3. In de omgevingsvergunning is vastgelegd dat moet worden voldaan aan een aantal opgenomen nadere voorschriften en bepalingen, waaronder voorschriften op basis van de Regeling omgevingsrecht (Mor). Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

4. In de omgevingsvergunning is vastgelegd dat met verwijzing naar artikel 2.5 en 2.7 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) nog nader in te dienen gegevens en bescheiden drie weken voor de aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden ter beoordeling aan de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Vergunningen & Toezicht (en advisering aan de Welstandscommissie) dienen te worden overgelegd. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

5. Het gaat volgens de omgevingsvergunning over o.a. de volgende gegevens en bescheiden:
-de detaillering van de opening in het talud als toegang tot de patio;
-de bemonstering van de beoogde ruwe bewerking van de steen en naadloze aansluitingen van de omkleding van de twee kolommen;
-de bemonstering van het metselwerk, specifiek de voeg, en het glas (in het bijzonder de zichtbaarheid van de zonwering)
-informatie over (de dikte) van het grondpakket.

Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

6. Deze gegevens dienen volgens de omgevingsvergunning “te zijn goedgekeurd voordat met de uitvoering van deze onderdelen wordt begonnen”. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

7. Wanneer zijn de gevraagde gegevens aangeleverd?

8. Hoe luidde het advies van de Welstandscommissie over deze gegevens en waar is dat te vinden?

9. Hoe luidde het oordeel van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Vergunningen & Toezicht over deze gegevens?

10. Klopt het dat er hier in afwijking van de omgevingsvergunning is gebouwd? Zo nee, waarom niet?

11. Heeft de projectinspecteur van de gemeente dit geconstateerd of zijn andere functionarissen van de gemeente hiervan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

12. Waarom is niet gehandhaafd en de bouw niet stilgelegd totdat een oplossing gevonden is om wel te voldoen aan de vergunningsvereisten?

13. Is er gedurende de bouw en mogelijke bouwstop overleg geweest tussen de opdrachtgever, de gemeente en de welstandscommissie? Zo ja, wat is er toen besproken en wat was de uitkomst?

14. Is er door de opdrachtgever en de aannemer onderzoek gedaan om alsnog te voldoen aan de vereisten van de vergunning? Zo nee, waarom niet?

15. Heeft de opdrachtgever daar ook de ontwerper/architect van de renovatie, Archipelontwerpers bij betrokken? Zo nee, waarom is hier vanuit de gemeente niet op aangedrongen?

16. Is het college er van op de hoogte dat het hier gaat om een architectonisch en cultuurhistorisch waardevol gebouw en een belangrijk gebouw van de Wederopbouw? Zo nee, waarom niet?

17. Is het college er van op de hoogte dat de Toren van Oud is beschreven in “De Wederopbouw, Haagse gids voor architectuur en stedenbouw in de periode 1945-1965” waarin staat dat architect Oud bewust gele geglazuurde baksteen en blauw geglazuurde tegelblokken in de gevels heeft toegepast om de bouwmassa te accentueren? Zo nee, waarom niet?

18. Is het college met mij van mening dat bij renovatie van zo’n beeldbepalend gebouw de gemeente streng moet toezien op uitvoering van de plannen volgens de verleende omgevingsvergunning? Zo nee, waarom niet?

19. Welke actie zal het college ondernemen om het originele kleurenschema te herstellen?

Peter Bos
Haagse Stadspartij

2 Reacties

Uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.