Nieuw jaar, nieuw bestuur

Op 11 december jongstleden heeft de Algemene Ledenvergadering van de Haagse Stadspartij een nieuw bestuur gekozen. ‘Vernieuwing, verjonging, verkleuring’, is de opdracht die we mee hebben gekregen en waar we vol goede moed mee aan de slag zijn gegaan. Bij de nieuwe rol als oppositiepartij, past ook een nieuwe koers, voort varend op de roots van de partij.

Haagse krach is superdivers

Het bestuur staat voor een vitale vereniging die naast een politieke functie ook een sociale functie heeft. De HSP is een partij die bottom-up Haagse Krach hoog in het vaandel heeft staan. Van oorsprong zijn we een activistische partij voor wie politiek zich uitstrekt tot in de haarvaten van de Haagse samenleving. Een samenleving die bij uitstek superdivers en internationaal is. Dit gaan we verder uitbreiden, versterken en vooral ook laten zien.

De stad is van ons

Het bestuur zet de koers uit, maar doet dit in samenwerking met de leden. Plannen worden in een open en transparant proces ontwikkeld, met iedereen die betrokken is en een actieve bijdrage wil leveren. Het bestuur schept daarbij ruimte voor open debat en discussies op het scherpst van de snede, zowel intern als in de stad. De stad mag van ons politieke cafés, stadsgesprekken en labs over actuele thema’s verwachten. Stof genoeg, zeker met dit huidige college waarvan de grootste partij zegt hart voor de stad te hebben, maar vooral hart voor het grote geld laat zien. Met een knetterrechts beleid als gevolg. We ondersteunen en voeden met alle plezier de fractie in het aangaan van de strijd voor een groene, sociale, superdiverse en betaalbare stad van ons allemaal.

Nieuwe generatie

Naast een aantal interne zaken, zoals het actualiseren van de statuten door een aanvullend huishoudelijk reglement en een pilot met een veilig, gebruiksvriendelijk en toch betaalbaar online discussieforum, zijn we ook ver gevorderd in het oprichten van een jongerenbeweging binnen de partij.

Dank aan onze voorgangers

Tot slot bedanken we onze voorgangers die afscheid namen: Hubert Jehee (voorzitter) en Kees Schrijver (penningmeester) voor hun grote inzet in de niet altijd makkelijke tijden van een activistische partij met collegeverantwoordelijkheid. Wij kunnen voortbouwen op jullie werk. Chapeau.

Van links naar rechts Astrid Zoutenbier, Juliette Santegoeds (voorzitter), Hans van Bommel, Marie-José van Boheemen (secretaris) en Gerwin van Vulpen (penningsmeester).

2 Responses
  1. Ernst Detering

    Met de verkleuring en de verjonging schiet het nog niet echt op, maar dat hoeft niet te betekenen dat de belangen van ook deze groepen niet in goede handen zijn bij de Stadspartij. Jullie maken een veelbelovende en hopelijk ook eensgezinde start met het aantreden van het nieuwe bestuur. Heb er alle vertrouwen in dat jullie, samen met de fractie, de vinger op de zere plekken blijven leggen (en flink blijven drukken) en een voor de progressieve kiezer herkenbare koers blijven varen. Jullie staan er leuk op (lekker zooitje ongeregeld 🙂 en ik wens jullie veel sterkte en politieke moed toe! Warme groet van Ernst

  2. Jeannot Kant

    Eens met Ernst. In aanvulling daarop: ik dacht even dat de HSP geen functie meer had omdat we een groot deel van onze doelen binnengehaald hebben, maar dat is helaas niet zo. Haagse Krach lijkt toch meer met de mond beleden te worden door dit college van B&W dan in praktijk gebracht te worden. Nou, dan gaan we er met nieuwe energie voor! Dûh Haag op duurzame wijze van en voor de Hagenaars en Hagenezen, oude en nieuwe 😉 Op naar het dertigjarig bestaan.