In 2013 besloot de Haagse raad een pilot te starten om 40 strandhuisjes toe te staan op het strand bij Kijkduin. Het college wenst deze pilot met nog eens vijf jaar te verlengen. In de tussentijd is echter in 2017 het landelijk Kustpact vastgesteld waarin is vastgelegd dat de kust met rust moet worden gelaten en er geen bebouwing kan worden toegestaan. Het is ondenkbaar dat een dergelijke pilot na het sluiten van het Kustpact nog had gekund. In dit Kustpact staat immers dat de ongerepte delen van de duinen en het strand vrij moeten blijven van tijdelijke of definitieve bebouwing. In dit licht is verlenging van de pilot met nog eens vijf jaar vanzelfsprekend uit den boze. De Haagse Stadspartij is van mening dat exclusieve exploitatie van het strand ten behoeve van de economie natuurlijk nooit een uitgangspunt mag zijn voor het strandbeleid.

De natuurbeleving met rust en ruimte dankzij het vrije zicht en de brede stranden dient voorop te staan. Een plek waar je heerlijk uit kan waaien. Joris Wijsmuller, fractievoorzitter Haagse Stadspartij: ”De kust is van ons allemaal en moet als uniek natuurgebied gekoesterd en beschermd worden.”

Het college beloofde bij de start van de pilot een gedegen evaluatie waarbij kustbewoners, maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers voor natuur en milieu actief betrokken zouden worden. Het college heeft echter erg lang gewacht met de evaluatie en nu staat er vanwege de nieuwe vergunningaanvragen tijdsdruk op de besluitvorming. De Haagse Stadspartij laat zich echter niet onder druk zetten!

Joris Wijsmuller: “Ik constateer dat de evaluatie voornamelijk bestaat uit een enquête waarbij de meningen van bewoners van omliggende wijken en van natuur- en milieuorganisaties wel zijn gehoord, maar niet serieus zijn genomen. Ik zal mij tegen het voornemen van het college om de strandhuisjes opnieuw 5 jaar toe te staan fel blijven verzetten. Het strand is van iedereen en niet van twee ondernemers!