De Haagse Stadspartij heeft samen met de Partij voor de Dieren en GroenLinks nieuwe vragen gesteld over het demonstratiebeleid van de burgemeester in tijden van corona. Zo vragen de partijen zich af waarom een lopende demonstratie met een beperkte groep van het hoofdkantoor van Shell naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is verboden, terwijl een lopende demonstratie door winkelend publiek een week eerder nog wel werd toegestaan. De partijen stellen verder vraagtekens bij de aanwijzing van de burgemeester om de demonstratie buiten het zicht van de ministerie te houden in de wetenschap dat een vorige burgemeester van Den Haag al eens eerder een pijnlijke tik op de vingers heeft gekregen toen hij demonstranten uit het zicht van de Japanse keizer wilde houden. Ook vragen partijen waarop de bevoegdheid van de Veiligheidsregio berust om beperkingen aan een demonstratie op te leggen. Gisteren maakte de Veiligheidsregio namelijk bekend dat lopende demonstraties ongeacht de grootte niet meer worden toegestaan in verband met Corona. Als laatste vragen partijen hoe het kan dat demonstranten – die zich gisteren verkleed als ambtenaren voor de deur van het ministerie lieten ondergieten met biologisch afbreekbare plantaardige nep-olie – nu al langer dan 24 uur worden vastgehouden?

De vragen:

Schriftelijke vragen: Demonstreren op de Nationale Klimaatdag van EZK
Indieners: Fatima Faid, Joris Wijsmuller, Robin Smit, Arjen Kapteijns

Datum: 13-10-2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op maandag 12 oktober 2020 zouden 7 klimaatgroepen demonstreren tegen de aanwezigheid van de directeur van Shell op de Nationale Klimaatdag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat door met een groep van ongeveer 30 mensen en met opblaas-oliebuizen van het Shell hoofdkantoor naar EZK te lopen. Dit om de nauwe banden tussen de twee organisaties te laten zien. De demonstratie werd op woensdag 7 oktober aangemeld en op vrijdag 9 oktober deed de burgemeester een uitspraak. De demonstratie werd verboden vanwege corona maatregelen. De demonstranten kregen wel een plek aangewezen aan de andere kant van de Utrechtsebaan, buiten zicht en gehoor van EZK. Echter, volgens de demonstranten komt de boodschap van de banden tussen overheid en corporate oliebedrijven op deze manier niet meer over.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Fatima Faid en Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij, Robin Smit van de Partij voor de Dieren en Arjen Kapteijns van GroenLinks de volgende vragen:

 1. Op grond waarvan precies is de aangemelde demonstratie verboden?
 2. In de reactie van de burgemeester en politie werd vermeld dat er een hoog risico was dat demonstranten van Extinction Rebellion en Code Rood zich bij de actie zouden voegen en dat zij bekend staan om onaangemelde spontane acties. Is dit als argument gebruikt, en waren hiervoor duidelijke aanwijzingen? Zo ja, welke?
 3. Bent u het met de indieners eens dat een verbod op een demonstratie vanwege wie er mogelijk zouden kunnen aansluiten te vaag is, en geen grond mag zijn om een demonstratie beperkingen op te leggen? Zo nee, waarom niet?
 4. Op zondag 4 oktober 2020 heeft de extremistische groepering NVU gedemonstreerd waarbij gelopen werd door een drukke stad met winkelende mensen. Waarom mocht deze demonstratie wel lopen? Is hen ook een alternatieve locatie aangewezen? Waarom vormde dit geen bedreiging voor de volksgezondheid?
 5. Bent u het met de indieners eens dat dit de suggestie kan wekken van ongelijke toepassing van demonstratie inperking?
 6. Kunt u toelichten waarom de demonstranten niet voor EZK mochten demonstreren, maar wel op een andere plek die buiten het zicht is? Kunt u zich nog de demonstratie in Den Haag tegen de Japanse keizer in 2002 herinneren, en de blunder die toen gemaakt is?
 7. Wat is de afweging die de burgemeester heeft gemaakt om deze alternatieve locatie toe te wijzen? Wat is de weging van het demonstratierecht daarin?
 8. Gisteren heeft de Veiligheidsregio bekendgemaakt dat lopende demonstraties niet meer worden toegestaan. Op basis van welke bepaling heeft de Veiligheidsregio deze bevoegdheid?
 9. Kan worden uitgelegd waarom een lopende demonstratie in beperkte vorm en met eventuele aanvullende eisen zoals mondkapjes, maximum aantal deelnemers en waarborging van de 1,5 meter niet kan worden toegestaan?
 10. Is het college het met de indieners eens dat dit onnodig beperkend kan zijn voor kleine demonstraties in Den Haag?

Gisteren tussen 12.00 en 13.00 uur zijn bij een demonstratie van Extinction Rebellion en Code Rood op de Nationale Klimaatdag van EZK vijf mensen gearresteerd die inmiddels al langer dan 24 uur worden vastgehouden. De actievoerders, verkleed als ambtenaren, lieten zich voor de deur van het ministerie ondergieten met biologisch afbreekbare plantaardige nep-olie.

 1. Hoe kan het dat deze demonstranten nu al langer dan 24 uur worden vastgehouden? Acht u een dergelijk voorarrest proportioneel?
 2. Op welke wijze kan het college hier met de politie en de OvJ betere afspraken over maken? Graag een toelichting.

Fatima Faid en Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

Robin Smit, Partij voor de Dieren

Arjen Kapteijns, GroenLinks

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.