Tag

Madurodam
Madurodam

Uitbreiding Madurodam past niet in groenbeleid

Het college heeft voorafgaand aan de uitbreidingsplannen van Madurodam in een brief vier randvoorwaarden gesteld. Het nieuwe compromis, dat vorige week aan de wijken werd gepresenteerd voldoet nog niet aan de drie belangrijkste randvoorwaarden; 1: uitbreiding mag niet ten koste gaan van het groen, 2: het groen moet vrij toegankelijk blijven en 3: er moet...
Lees verder
Madurodam

Plan Madurodam voldoet niet aan voorwaarden

Madurodam heeft aangekondigd dat zij wil groeien. Omdat het in de Scheveningse Bosjes ligt heeft het college daar vooraf een aantal voorwaarden aan gesteld: – De groei mag niet ten koste van het groen gaan. – Het groen moet openbaar toegankelijk blijven. – Er moet draagvlak zijn onder wijken en belangenorganisaties. – De toename van...
Lees verder
Madurodam

Uitbreiding Madurodam mag niet ten koste van groen

Madurodam wil haar activiteiten gaan uitbreiden. Naast miniatuur Nederland wil men straks met beeld en geluidspresentaties de hoogtepunten van Nederland gaan vertellen. In de plannen voor een Internationaal Park werd al voorgesorteerd op een mogelijke uitbreiding en het college liet vorig jaar al in een brief (RIS 285875) weten in principe welwillend tegenover een uitbreiding...
Lees verder