Uitbreiding Madurodam past niet in groenbeleid

Het college heeft voorafgaand aan de uitbreidingsplannen van Madurodam in een brief vier randvoorwaarden gesteld. Het nieuwe compromis, dat vorige week aan de wijken werd gepresenteerd voldoet nog niet aan de drie belangrijkste randvoorwaarden; 1: uitbreiding mag niet ten koste gaan van het groen, 2: het groen moet vrij toegankelijk blijven en 3: er moet voldoende draagvlak voor de plannen zijn in de wijk. Raadslid Gerwin van Vulpen: “Wij willen graag constructief meedenken over uitbreidingsplannen, maar niet als die ten koste van de natuur gaan.”

Volgens de Haagse Stadspartij voldoen de laatste uitbreidingsplannen nog niet aan deze drie punten. Voor haar nieuwste uitbreidingsplan hoopt Madurodam 0,7 hectare van het achterliggende bos aan haar terrein toe te voegen. Weliswaar een stuk minder dan de 4,2 of 1,6 die men aanvankelijk nodig dacht te hebben, maar de uitbreiding gaat nog steeds ten koste van dit mooie rijksbeschermde bos én de toegankelijkheid ervan. Ook de bewoners kunnen zich niet vinden in dit compromis en zijn inmiddels een petitie gestart.

De Scheveningse Bosjes vormen een belangwekkend onderdeel van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH) en de Haagse Stadspartij vraagt zich af hoe dit laatste compromis zich verhoudt tot het nieuwe groenbeleid dat eind vorig jaar is vastgesteld. Hierin is, op nadrukkelijk verzoek van de AVN, in de tekst van het groenbeleid opgenomen dat we de SGH duurzaam in stand dienen te houden. Een meerderheid van de raad heeft de wethouder om die reden gevraagd om duidelijke kaarten van de SGH aan het Groenbeleidsplan toe te voegen.

Natuur- en belangenorganisaties rond de Scheveningse Bosjes hadden graag gezien dat Madurodam door efficiënt grondgebruik de uitbreiding juist op eigen terrein realiseert. Samen met bewoners hebben zij aangedrongen op een uitbreidingsplan waar het versteende voorterrein bij betrokken wordt. Zo kunnen volgens hen de paviljoens waar straks 3D presentaties plaats vinden makkelijk ondergronds gerealiseerd worden omdat er geen ramen in zitten. En heeft de Bomenstichting voorgesteld om de uitbreidingsruimte voor Madurodam onder de toekomstige overkluizing van het Telderstracé te creëren. De Haagse Stadspartij vindt dat deze opties eerst beter onderzocht moeten worden. “Wij willen graag constructief meedenken over uitbreidingsplannen die niet ten koste van de natuur gaan,” aldus raadslid Gerwin van Vulpen.

Opmerkelijk onderdeel van het nieuwe compromis is een convenant dat de wijken kunnen sluiten met de gemeente en Madurodam waarin wordt vastgelegd dat Madurodam ’tot in de eeuwigheid’ niet meer uit mag breiden in de Scheveningse Bosjes. “Dit deel van Stedelijk Groene Hoofdstructuur behoort tot één van de best beschermde stukken natuur in onze stad, dus ik vraag me oprecht af wat een convenant daar nog aan toe zou moet voegen,” vindt van Vulpen. “Bovendien heeft Madurodam bij haar laatste uitbreidingsplan ook al eens toegezegd niet meer te zullen uitbreiden in het achterliggende bos!”