Uitbreiding Madurodam mag niet ten koste van groen

Madurodam wil haar activiteiten gaan uitbreiden. Naast miniatuur Nederland wil men straks met beeld en geluidspresentaties de hoogtepunten van Nederland gaan vertellen. In de plannen voor een Internationaal Park werd al voorgesorteerd op een mogelijke uitbreiding en het college liet vorig jaar al in een brief (RIS 285875) weten in principe welwillend tegenover een uitbreiding te staan, maar gaf wel een aantal belangrijke randvoorwaarden mee:
– Een uitbreiding mag niet ten koste van groen gaan. Het groen moet groen blijven en niet in kwaliteit achteruitgaan.
– Het groen moet openbaar toegankelijk blijven.
– Om voor draagvlak voor de uitbreidingsplannen te zorgen moeten bewoners- en belangenorganisaties bij de planvorming betrokken worden.
– Parkeren en logistiek moet goed geregeld zijn.

Wijk- en belangenorganisaties hebben vooraf aangegeven dat de gewenste uitbreiding heel goed mogelijk is door efficiënter en creatiever met de bestaande ruimte en het voorplein om te gaan. De Haagse Stadspartij wil Madurodam graag in Den Haag houden, maar ziet voldoende mogelijkheden om de gewenste uitbreiding met behoud van het groen en de toegankelijkheid er van te realiseren. Madurodam heeft desondanks een plan ingediend waarvoor zij 1,6 ha van de Scheveningse Bosjes aan haar huidige terrein denkt toe te kunnen voegen. In dit uitbreidingsplan moeten straks in een parkachtig landschap verschillende paviljoens komen te staan. Daarvoor moeten honderden bomen gekapt worden en zullen hekwerken en hoge aarden wallen ervoor zorgen dat dit deel van de bosjes in de toekomst niet meer openbaar toegankelijk zijn.
“Dat vind ik heel opmerkelijk! De gewenste uitbreiding hoeft helemaal niet ten koste van het groen te gaan want die beeld- en geluidspresentaties zijn juist heel geschikt voor ondergrondse paviljoens!” aldus raadslid Gerwin van Vulpen. “Voor de bouwplannen en afschermen van delen van dit unieke groengebied zal in de stad geen draagvlak bestaan, waardoor ik moet concluderen dat het uitbreidingsplan in deze vorm niet aan de drie belangrijkste voorwaarden van het college zal voldoen.”

2 Responses
  1. robkeehnen@ziggo.nl

    En hoe staan jullie dan tegenover het kappen van globaal 460 bomen in het Florence Nightingsle Park, waarvan zeker 100 bomen geheel onnodig. Deze bomen staan op plekken waar watercompensatie wordt gepleegd op “nuttig” groen. Alle voorstellen van omwonenden om de watercompensatie op nutteloze groengebieden te doen worden categorisch genegeerd omdat de landschapsarchitect zo leuk getekend heeft. Kost wel 3.500 m2 park. Joris, haslt zijn schouders op, wil zelfs miet weten van de zorgen van de omwonenden dienst vastgelegd hebben in een analyse met 5 zorgpunten. Jullie zullen het ook wel doodzwijgen, want ja, Joris…., inmiddels gearriveerd op het pluche. Misschien wel jammer als hij dadelijk in de landelijke pers afgebrand wordt als een wethouder die schijt heeft aan bewoners van deze stad en woningen kast bouwen direct naast een heliluchthaven en een electriciteitscentrale met bovenmatige Co2 uitstoot. Schijt aan die nieuwe bewoners, we moeten geld verdienen! En….jullie zwijgen dood, want ja Joris….