De Haagse Stadspartij concludeert op basis van het recente TNO-rapport over de Utrechtse milieuzone dat de effecten van zo’n milieuzone voor de luchtkwaliteit beperkt zijn. Dit komt volgens de onderzoekers omdat er per saldo evenveel verkeer blijft rijden waardoor files en opstoppingen niet zullen oplossen. Het weren van doorgaand verkeer zorgt volgens hen juist wel voor die gewenste afname van het verkeer.Met het initiatiefvoorstel “Op weg naar een betere luchtkwaliteit en bereikbaarheid” wil de Haagse Stadspartij autoluwe stadsleefgebieden creëren waardoor de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid van de stad zal verbeteren. Er worden concrete maatregelen voorgesteld om op korte termijn binnen de hele centrumring het doorgaand verkeer te weren.

Raadslid Gerwin van Vulpen: “De eerste stap naar het weren van doorgaand verkeer wordt binnenkort al gezet met de knip in de Hoefkade en Parallelweg, maar nu dienen er ook snel maatregelen genomen te worden om het doorgaand verkeer te weren van de Mauritskade, Javastraat en Laan Copes van Cattenburch!”. De Haagse Stadspartij stelt voor om daarvoor de centrumring te verleggen naar het Telderstracé. Gerwin van Vulpen:
“De discussie over de milieuzone lost niets op. Het wordt tijd om aan de slag te gaan. Mijn initiatiefvoorstel heb ik in maart al ingediend en ik verwacht ieder moment een reactie van het college. Tijd voor actie!”