kindervoeten

Nooit meer omrijden met leerlingenvervoer

Kwetsbare kinderen gaan met een busje (leerlingenvervoer) naar school. Er gelden geen specifieke landelijke regels over de maximale duur dat een kind onderweg is. Soms is 3 uur reistijd op en dag niet ongebruikelijk. Dat is echt heel lang voor deze kinderen. Volgens de Haagse Stadspartij moeten we er alles aan doen die reistijd te beperken.

Bij navraag bleek dat het taxivervoer van ouderen beschikt over een pas waardoor zij de pollers in Den Haag kunnen passeren om mensen zo goed en dicht mogelijk bij hun bestemming te brengen. Het leerlingenvervoer beschikt niet over zo’n pas en moet dus altijd omrijden.

Inmiddels is er echter een integrale aanbesteding geweest en is er nu één bedrijf verantwoordelijk voor het busjesvervoer in Den Haag. Fatima Faïd: “een mooie kans om de kinderen sneller en met minder omwegen naar school te brengen!”. Gelukkig was de hele gemeenteraad het met ons eens dat kinderen zo snel mogelijk thuis moeten komen na school. De wethouder heeft in het debat beloofd dat na de zomer alle buschauffeurs en busjes een pollerontheffing hebben!

Motie: Laat leerlingenvervoer niet omrijden 

Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij 

 De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, ter bespreking van D.1 Programmarekening 2022 (RIS315244). 

 Constaterende, dat: 

  • Het leerlingenvervoer en WMO vervoer door dezelfde aanbieder worden uitgevoerd; 
  • Het onderscheid tussen deze twee vormen van vervoer onmogelijk te maken is nu zowel het WMO vervoer als het leerlingenvervoer door één aanbieder uitgevoerd wordt. 

Overwegende, dat: 

  • Het belangrijk is om kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer zo comfortabel mogelijk te laten reizen en de reistijden in te korten; 
  • Er op dit moment onnodig omgereden wordt terwijl de vervoerder wel beschikt over pollerontheffing maar die niet mag toepassen in het leerlingenvervoer. 

Verzoekt het college: 

  • De pollerontheffing niet alleen bij het WMO vervoer ter beschikking te maar die ook bij de vervoerder aan te bieden voor het leerlingenvervoer; 
  • De raad over de uitkomsten te informeren. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fatima Faïd, Haagse Stadspartij 

Lesley Arp, SP

stemming

( één PvdA raadslid stemde niet mee omdat hij zelf ook betrokken is bij leerlingenvervoer in Den Haag)

lees meer over eerdere moties mbt tot leerlingenvervoer hier: https://haagsestadspartij.nl/verbeteringen-leerlingenvervoer-speciaal-onderwijs/