Pilot registeer niet-fatale wurgingen aangenomen

Waar het eerst nog elke 10 dagen was, is het inmiddels elke 8 dagen dat er in Nederland een vrouw wordt vermoord. Femicide in Nederland neemt toe en dat is een uiterst zorgelijke trend. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat veel vrouwen die door hun partner of ex vermoord zijn, eerder in de relatie gewurgd zijn. Verwurging is na steekwonden de grootste doodsoorzaak van vrouwelijke moordslachtoffers in Nederland. Maar wat we niet weten is hoeveel mensen verwurging meemaken en dat overleven. En dit wordt dus niet bijgehouden door de overheid.

Hulpverleners en de politie moeten dus aandacht hebben voor niet-fatale verwurging. Zij moeten dit registreren wanneer ze dit tegenkomen. Dit is nodig om preventieve maatregelen op te stellen. Vooruitkijken is beter dan achteraf handelen.

Fractievertegenwoordiger Gezal Karabekir: “Hulpverleners van Veilig Thuis en de politie werken met landelijke registratiesystemen. Die kunnen wij via de gemeente niet zomaar aanpassen. Maar desnoods vragen we ze niet-fatale wurging met de hand te turven. Want zo belangrijk zijn deze data dus. Natuurlijk hoop ik dat Burgemeester van Zanen ervoor zorgt dat deze mensen worden uitgerust met een apart registratiesysteem.”

Het is gelukt! Eigenlijk wilde de burgemeester er niet aan, maar Gezal had al een meerderheid van de raad achter de motie gekregen dus nu moet hij wel! Samen met GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag en SP, dienden we de onderstaande motie in die het college oproept om zo snel mogelijk in te zetten op een Haagse pilot, waarbij hulpverleners van Veilig Thuis Haaglanden en de politie Haaglanden niet-fatale wurgingen zullen registreren.

Motie: Haagse pilot registratie niet-fatale wurging. 

Indiener: Fatima Faïd, Haagse Stadspartij. 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, ter bespreking van Programmarekening 2022 (RIS 315244). 

Constaterende, dat: 

  • elke 8 dagen een vrouw wordt vermoord in Nederland (femicide); 
  • verwurging na steekwonden de grootste doodsoorzaak is van vrouwelijke moordslachtoffers in Nederland; 
  • de overheid, politie en Veilig Thuis niet bijhouden hoeveel mensen verwurging meemaken en overleven. 

Overwegende, dat: 

  • het belangrijk is dat het college zich inzet tegen femicide, en daarbij een leidende rol kan oppakken; 
  • we overkoepelend beleid missen m.b.t. het registreren van femicide en gezien de toename hiervan in Nederland lokaal beleid kan bijdragen aan het terugdringen ervan; 
  • deze cijfers hard nodig zijn om preventieve maatregelen op te stellen en zo fatale gevallen te voorkomen; 
  • onderzoekers aangeven dat naast internationale cijfers, lokale data ook cruciaal is om verandering teweeg te brengen. 

Verzoekt het college: 

  • zo snel mogelijk in te zetten op het creëren van een pilot waarbij niet-fatale wurging geregistreerd wordt door Politie Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden; 
  • de raad over de voortgang te informeren voor het volgende veiligheidsdebat. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fatima Faïd, Hera Butt, Marije Mostert, Lenne Baboeram, Robin Smit, Rita Verdonk, Lesley Arp, Mairan Sewtahal

Haagse Stadspartij, GroenLinks, D66, GroenLinks , Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, SP,PvdA 

uitslag stemming

lees ook: https://dagblad070.nl/Politiek/haagse-politiek-wil-niet-fatale-wurgingen-registreren