De vreugdevuren gaan dit jaar definitief niet door. Het is de organisaties niet gelukt om in de korte tijd die nog restte de vergunningen rond te krijgen. Voor fractievoorzitter Joris Wijsmuller, die eerder dit jaar al de moties ‘Geen plannen, geen vlammen’ en ‘Jaartje overslaan’ had ingediend, was deze uitkomst geen verrassing.

De gemeenteraad besprak de toekomst van de vreugdevuren in de raad van 28 november jl.. Op basis van de vergunningsaanvragen was het uiterst twijfelachtig dat deze komende jaarwisseling konden doorgaan, zo liet waarnemend burgemeester Remkes toen al weten. Want de aanvragen schoten tekort op gebied van veiligheid, professionaliteit en aansprakelijkheid van de organisaties. Daarnaast was het nog zeer de vraag of de vuren naast het duingebied, dat beschermt Natura2000-gebied is, de vereiste milieuontheffingen zouden krijgen. De gemeenteraad steunde in grote meerderheid de strakke lijn van de burgemeester. En toen op dinsdag 3 december, de dag van de uiterste deadline, bleek dat de aanvragen nog steeds op meerdere punten ontoereikend waren, wees het college de vergunningsaanvragen definitief af. Joris Wijsmuller: ,,Het is jammer, maar begrijpelijk dat het college de vergunningen niet kon afgegeven. Ik heb respect voor al het werk dat de organisatoren hebben verzet. En hoop dat ze dat werk gebruiken om het bij de volgende jaarwisseling wel te laten slagen.” Inmiddels heeft de organisatie van het Scheveningse vreugdevuur al laten weten door te gaan, en het voor de jaarwisseling van 2020/2021 opnieuw te proberen.

Hieronder het betoog van Joris Wijsmuller in de raad van 28 november jl.:

“Voorzitter, we spreken niet voor de eerste keer over de vreugdevuren in de raad. En je kon al van verre zien aankomen dat, na de vorige rampzalige jaarwisseling, het fundamenteel anders moet en dan wel met een vergunning waarbij ook omwonenden hun positie kunnen behartigen. Om het fundamenteel anders te organiseren en om aan alle vergunningsvoorwaarden te voldoen voor een evenement met meer dan 25.000 bezoekers, daar is tijd voor nodig. Tijd voor procedures, tijd om zaken praktisch te regelen, en vooral ook tijd om de organisatie anders aan te pakken en alle kennis die hiervoor nodig is te verzamelen. Daarom heb ik voor de zomer de motie “Geen plannen, geen vlammen’ ingediend om de burgemeester toen al op te roepen haar verantwoordelijkheid te nemen en dit tijdig en goed voor te bereiden. Maar de burgemeester gesteund door de raad wilde daar toen nog niet aan en stak liever de kop in het zand in afwachting van het onafhankelijke rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En toen wij dit rapport op 17 oktober met haar opvolger bespraken, waren er nog slechts 10 weken over om het fundamenteel anders en op basis van een verkorte vergunningsprocedure te organiseren. Ik heb toen de motie “Jaartje overslaan’ ingediend om als raad zelf de conclusie te trekken dat dit in zo’n korte tijd niet kan en onverantwoord is. Maar de kersverse waarnemend burgemeester gesteund door de raad wilde het toch een kans bieden en legde de bal nadrukkelijk op het bord van de organisatoren. Ik heb veel waardering voor alle betrokkenen, zowel de organisatoren als gemeente en hulpdiensten, die de afgelopen weken veel werk hebben verzet om het nog voor elkaar te krijgen, maar de de brief van de burgemeester met de laatste stand van zaken is glashelder. Het is niet gelukt om alles rond te krijgen: er zijn geen positieve adviezen van de brandweer en politie, er is geen aansprakelijkheidsverzekering, er zijn geen Natuur- en milieuontheffingen, en er zijn 20 bezwaren die moeilijk te weerleggen zijn. Sommigen beweren nu dat de lat voor de organisaties te hoog is gelegd. Maar dat bestrijd ik. Voor een evenement met risico’s en zoveel bezoekers zijn deze voorwaarden eenvoudigweg nodig. Om over die lat te springen, moeten de organisaties wel een aanloop nemen. Dat kost tijd, en die was er dus niet.

Aanstaande dinsdag 3 december is de deadline. Niet de gemeenteraad, maar het college is het bevoegde gezag bij vergunningen, en het college moet dus een definitieve beslissing nemen. De burgemeester heeft aangegeven dat de raad eerst nog wordt gehoord voordat het college deze beslissing neemt. Dat moment is nu. En op basis van de laatste informatie kan ik namens de Haagse Stadspartij een glashelder advies geven: doe het niet. De aanvragen zijn op verschillende onderdelen onvoldoende en met vergunningsvoorwaarden kan en mag niet gemarchandeerd worden. Als er weer iets misgaat, dan is het voor altijd over. Sla een jaar over, en gebruik al het gedane werk om het volgend jaar met voldoende tijd goed aan te pakken. En sta open voor initiatieven uit Scheveningen om de jaarwisseling dit jaar op een andere feestelijke manier – dus zonder vuren – te vieren. Ik wens het college sterkte met de beslissing.”