‘Stop de schrikbarende achteruitgang van de biodiversiteit’

Vanavond vergadert de raadscommissie over de nota Stadsnatuur. Een aardige papieren nota, maar er is veel meer nodig om de schrikbarende achteruitgang van biodiversiteit in onze stad tegen te gaan. In een snel groeiende stad moet de gemeente zorgen voor robuuste ecologische zones en de groene stedelijke hoofdstructuur zien uit te breiden. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: “Groenwethouder Bredemeijer stelt voor om bestaande groenstroken hieraan toe te voegen, maar groen voor groen noem ik schaamlappengroen.”

De Haagse Stadspartij komt met voorstellen om nieuw groen toe te voegen op plaatsen van overbodige of te brede auto-infrastructuur. Zo kan de Laan van NOI door het Haagse Bos van 2×2 naar 2×1 rijstrook worden teruggebracht, en ook van de Loevesteinlaan langs het Zuiderpark kan verkeerstechnisch makkelijk twee rijstroken af. “En waar blijft het langverwachte voorstel om het Telderstracé te overkluizen en zo de Scheveningse bosjes met het van Stolkpark en Westbroekpark te verbinden?” Ook wil de partij dat er in de ontwikkeling van nieuwe gebieden zoals in de Binckhorst ruimte wordt geclaimd voor een flink stadspark. “Als deze groenwethouder zich niet opwerpt in de strijd om de ruimte, is hij geen knip voor de neus waard.”, stelt Wijsmuller. Ook ziet hij kansen om het Natura2000-gebied bij Wapendal en door de groei van het strand uit te breiden.

Steeds minder huismussen

Naast uitbreiding van het groen maakt de Haagse Stadspartij zich hard voor kwetsbare maar onmisbare diersoorten, zoals de bij en de huismus. In de vogeltelling in 2020 kwam de huismus in Den Haag er bekaaid vanaf met een 10e plek, nog onder de groene halsbandparkiet en de houtduif, terwijl de mus landelijk de lijst aanvoerde. Ook uit onderzoek uit 2015 blijkt dat het aantal huismussen afneemt. Daarom vragen de PvdA en de HSP bij de bespreking van de Nota Stadsnatuur in de gemeenteraad aandacht voor het voortbestaan van het kleine vogeltje in de stad.

Zie ook: Steeds minder huismussen in Den Haag: ‘Tijd voor actie’
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4151313/Steeds-minder-huismussen-in-Den-Haag-Tijd-voor-actie