‘Procedure strandhuisjes klopt voor geen meter’

De manier waarop het college de omstreden strandhuisjes op Kijkduin met nog eens vijf jaar denkt te kunnen verlengen, is volledig in strijd met wet- en regelgeving, stelt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Hij heeft groenwethouder Bredemeijer (CDA) hier in de raadscommissie Leefomgeving stevig op aangepakt. Wijsmuller: “Het gaat hier om een nieuw besluit dat eerst getoetst moet worden aan alle aangescherpte wet- en regelgeving.” Na het eerdere omstreden besluit in 2012 om te starten met een pilot is de wet- en regelgeving van Rijk, Provincie en Gemeente voor bescherming van strand en natuur aanzienlijk aangescherpt. Denk aan het Kustpact, het Natuurnetwerk Nederland, de stikstofproblematiek en het vaststellen van Natura2000-gebieden. “Na toetsing zal blijken dat strandhuisjes hier helemaal niet mogen, en ook strijdig zijn met het Provinciale beleid dat moet toezien op beperking van de stikstofuitstoot en naleving van de wet Natuurbescherming.”

Bovendien ontbreekt volgens de Haagse Stadspartij de door de raad gevraagde evaluatie. De wethouder denkt weg te komen met een oppervlakkige enquête. Ook gaat het college er gemakshalve van uit dat de afwijking van het bestemmingsplan Strand met een algemene verklaring kan worden afgedaan, terwijl voor een dergelijke omgevingsvergunning toch écht een raadsbesluit met een specifieke verklaring van geen bedenkingen vereist is. Ook moet een nieuwe concessie voor exploitatie van het strand volgens het beleid wel degelijk eerst worden aanbesteed. Wijsmuller: “De proef kan niet op deze wijze verlengd worden. Het college maakt er procedureel een zooitje van en lapt de regels aan zijn laars”. Wijsmuller ziet dit gevoelige dossier als een proeve van geloofwaardigheid van de wethouder die ook de nieuwe Nota Stadsnatuur door de raad wil laten vaststellen. “Heeft deze groenwethouder werkelijk lak aan alle wet- en regelgeving ter bescherming van de natuur met als gevolg dat de exclusieve exploitatie van het strand door enkele ondernemers mogelijk wordt gemaakt?”

Een motie om de proef op een ordentelijke wijze door de raad te laten behandelen werd afgewezen.