Laat de OV tarieven niet de pan uit rijzen!

Reizigers en (andere) deskundigen klagen over de veel te hoge en steeds verder stijgende prijzen van het openbaar vervoer. De OV-tarieven in Den Haag waren dit jaar al fors verhoogd , maar met het tarievenvoorstel voor komend jaar dat aanstaande woensdag in de Bestuurscommissie op de agenda staat, zullen de HTM-tarieven opnieuw stijgen. Het kilometertarief wordt met 2,23% opnieuw verhoogd, evenals 2 andere producten (relatie-retour en congreskaart). De prijzen van het regio-abonnement krijgen daarbovenop nog een verhoging van minimaal 2% extra. De Haagse Stadspartij is ontstemd over deze stijgende OV kosten en heeft schriftelijke vragen gesteld. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller:” Het kan niet zo zijn dat het OV met alsmaar stijgende tarieven uit de markt wordt geprijsd, hierdoor neemt bovendien de vervoersarmoede toe, hoog tijd dat we als gemeente hierop ingrijpen !”

Schriftelijke vragen: Tarieven HTM opnieuw duurder
Indiener: Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

Datum: 15 oktober 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Reizigers en (andere) deskundigen doen hun beklag over het veel te hoge en steeds verder stijgende prijsniveau van de OV-tarieven. De tarieven hebben effect op de vervoervraag en hebben ook andere maatschappelijke gevolgen zoals groeiende vervoersarmoede. De OV-tarieven in Den Haag waren dit jaar reeds fors verhoogd (zie RIS 301062), maar met het tarievenvoorstel voor komend jaar dat aanstaande woensdag in de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH op de agenda staat, zullen de HTM-tarieven opnieuw stijgen. Het kilometertarief dat van toepassing is voor alle chipkaarthouders en abonnementen wordt conform de Landelijke Tarieven Index (LTI) met 2,23% opnieuw verhoogd, evenals 2 andere producten (relatie-retour en congreskaart). De prijzen van het regio-abonnement krijgen daarbovenop nog een verhoging van minimaal 2% extra (dus bovenop de 2,23% LTI). Alleen voor de producten dagkaart, 2-uurskaart en kinderkaart zullen de tarieven komend jaar gelijk blijven, zo luidt het voorstel.

Naar aanleiding van deze publicatie stelt het raadslid Joris Wijsmuller overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde de volgende vragen:

1. Kan het college verklaren waarom de Landelijke Tarieven Index dit jaar uitgaat van een verhoging van 2,23% terwijl de landelijke inflatie lager dan 2% is?

2. Kan het college bevestigen dat het wel, niet of gedeeltelijk volgen van de Landelijke Tarieven Index een keuze is, zoals nu weer blijkt uit het voorstel van de HTM dat woensdag als onderlegger dient voor het tarievenvoorstel op de agenda van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH?

3. Op welke wijze controleert de MRDH hoe de voorgestelde tarieven zich verhouden tot de bedrijfsvoering van de HTM?

4. In een toelichting op het voorstel voor de tarieven komend jaar stelt de HTM dat de tarieven voor regio-abonnementen nu al extra verhoogd kunnen worden omdat deze tarieven naar verwachting nog verder verhoogd zullen worden als gevolg van de aangekondigde ‘Vervangende gebiedsproposities’. Kan het college toelichten wat de ‘Vervangende gebiedsproposities’ precies inhouden en wat dit voor de tarieven gaat betekenen?

5. Hoe staat het met het streven van de MRDH naar harmonisatie van de Haagse tarieven met het (lagere) Rotterdamse prijsniveau?

6. Hoe staat het met het aangekondigde tarievenkader van de MRDH? Wanneer kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op de keuzes voor de verschillende tarieven?

7. Wanneer precies wordt de raad geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar vervoersarmoede door KIM (het Kennis Instituut voor Mobiliteit van het ministerie)?

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij​

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.