Haagse Stadspartij ziet kans voor groen Kijkduin!

Op initiatief van de Haagse Stadspartij heeft een meerderheid in de gemeenteraad vanavond ingestemd met het toevoegen van 1,5 hectare duingebied, ter grootte van ongeveer twee voetbalvelden in Kijkduin. Gerwin van Vulpen, raadslid HSP: “Hier ligt een belangrijke kans voor het groen in Kijkduin! Het weghalen van de buslijnen en het doorgaande verkeer en het toevoegen van extra groen zal de aantrekkelijkheid van de kleinschalige familiebadplaats ten goede komen”. Het extra groen moet komen op de plek waar nu het eindpunt van de bussen ligt aan het Deltaplein. De huidige locatie van de busbuffer vormt één van de barrières in de ecologische verbinding tussen de Natura 2000 gebieden aan de zuidwestkant en de noordkant van de stad. “Deze ecologische verbindingszones zijn van belang om natuurgebieden in en om Den Haag met elkaar te verbinden, zodat de verscheidenheid van dieren en planten kan toenemen”, aldus van Vulpen. Daarnaast gaat het verblijfsklimaat van de Deltastraat en de leefbaarheid voor de bewoners van de sterflats er flink op vooruit als er geen bussen door de Deltastraat richting de Hoek van Hollandlaan meer rijden.