Day

december 18, 2014
Gerwin van Vulpen

Haagse Stadspartij maakt weg vrij voor schone lucht Archipel!

Met een succesvol amendement heeft raadslid Gerwin van Vulpen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 december over het bestemmingsplan Archipelbuurt de weg vrijgemaakt voor schone lucht in de Archipelbuurt. Het amendement was ingediend samen met D66, CDA, VVD en Christen Unie/SGP en kreeg de steun van een raadsmeerderheid. De Haagse Stadspartij maakt zich al langer zorgen...
Lees verder
Elly Burgering

Elly Burgering vindt een goede klachtenregeling Wmo belangrijk

In de gemeenteraad van 18 december zijn na lange voorbereiding de verordening Wet maatschappelijke ondersteuning en het beleidsplan Wmo definitief geworden. Elly Burgering heeft daarbij verschillende moties ingediend. In een van de ingediende moties vroeg zij om invoering van een klachtenwijzer Wmo, Zorg en Welzijn. Met daarin aanwijzingen hoe en waar men klachten kan indienen...
Lees verder
Kijkduin

Haagse Stadspartij ziet kans voor groen Kijkduin!

Op initiatief van de Haagse Stadspartij heeft een meerderheid in de gemeenteraad vanavond ingestemd met het toevoegen van 1,5 hectare duingebied, ter grootte van ongeveer twee voetbalvelden in Kijkduin. Gerwin van Vulpen, raadslid HSP: “Hier ligt een belangrijke kans voor het groen in Kijkduin! Het weghalen van de buslijnen en het doorgaande verkeer en het...
Lees verder