Haagse Stadspartij wil scooters weren uit winkelgebied centrum

Veel fietsers ergeren zich dagelijks aan scooters op het fietspad. Ze rijden vaak te hard en vooral tweetakt scooters stoten veel meer fijnstof uit dan vrachtwagens. Veel Nederlandse steden overwegen maatregelen om scooters te weren van de fietspaden. Zo zijn in Amsterdam vanaf 1 januari 2018 oude scooters verboden in de milieuzone.

Naast het vervuilende aspect zorgen de scooters in het winkelgebied van de Grote Marktstraat ook voor gevaarlijke situaties met voetgangers en fietsers. De Haagse Stadspartij heeft wethouder Tom de Bruijn (D66) vandaag gevraagd of het mogelijk is om ook in het winkelgebied in het centrum van Den Haag scooters te weren. Wethouder De Bruin is bereid om te onderzoeken of daar juridische mogelijkheden voor zijn en komt hier zo spoedig mogelijk op terug.

Raadslid Gerwin van Vulpen is blij met deze toezegging: ‘Fietsers en voetgangers schrikken zich vaak rot van de scooters, die op weg naar de stad, in de Grote Marktstraat voorbij scheuren! Volgens mij kunnen ze best hun scooter achter de Bijenkorf parkeren en het laatste stukje lopen.

Tweetakt scooters
Tweetakt is een ouderwets type brandstofmotor waarbij smeerolie aan de benzine wordt toegevoegd. De verbranding verloopt slechter dan bij viertakt scooters, waardoor de uitstoot van fijnstof en schadelijke aromatische koolwaterstoffen veel hoger is. Sommige tweetaktscooters zijn 2.700 (!) keer vuiler dan een bestelbus.

In de pers
AD Haagsche Courant, 12 oktober 2017
Den Haag FM, 13 oktober 2017
AD Haagsche Courant, 16 maart 2018

1 Response
  1. Renato

    Goeie actie. De meeste scooterrijders rijden sowieso vrij agressief. Plus de vervuiling die het mee brengt. Prima idee