Watersportvereniging SVGT vreest voor bestaan

Watersportvereniging SVTG heeft na 61(!) jaar te horen gekregen dat de huur wordt opgezegd. SVGT – een actieve watersportvereniging op de Binckhorst – is verbijsterd over deze mededeling van de gemeente. Als argument voor de opzegging voert de gemeente aan dat de activiteiten van SVGT niet in een ecologische zone passen. Volgens het bestuur van SVGT kan het ook te maken hebben met de nieuwe appartementen die in het oude SDU-complex aan de Binckhorstlaan komen. De vereniging moet binnen drie maanden vertrekken, maar de gemeente geeft ook aan dat ze geen alternatieve locatie kan vinden.
Raadslid Gerwin van Vulpen: ‘Het is vreemd dat de scouting ernaast wel mag blijven! Het lijkt er op dat er met twee maten gemeten wordt! Zo gaan we toch niet met actieve verenigingen om in Den Haag, hoop ik?’ ‘We willen de Binckhorst niet aanharken de diversiteit die het gebied interessant maakt dreigt nu weggejaagd te worden.’

Schriftelijke vragen aan college
Raadslid Gerwin van Vulpen heeft op basis van het bovenstaande en het artikel in de Posthoorn van 26 april 2017 (zie onderstaand) aan het college, onder verwijzing naar artikel 30 van het reglement van orde, de onderstaande vragen gesteld.
1. Op kaarten waar de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH) op ingetekend is valt niet met zekerheid vast te stellen dat de groenstrook naast het voormalige SDU-complex op de Binckhorst een ecologische verbindingszone is. Maar in de beschrijving van het gebied in de Nota Ecologische Verbindingszones wordt dit deel van de groenstrook niet als ecologische verbindingszone genoemd. Kan het college, met onderbouwing, uitleggen met welk argument het huurcontract opgezegd wordt? Zo nee, waarom niet?
2. Kan het college aangeven wanneer de duidelijke kaarten van de SGH, die bij vaststellen van het Groenbeleidsplan zijn toegezegd, beschikbaar zijn? Zo nee, waarom niet?
3. In het bestemmingsplan wordt aangegeven dat de watersportverenigingen langs de Trekvliet goed binnen het gebied passen. Kan het college uitleggen waarom daar nu anders naar gekeken wordt? Zo nee, waarom niet?
4. Scouting Rijswijkse Meeuwen en Watergeuzen hebben te horen gekregen dat ze wél in de groenstrook mogen blijven. Kan het college uitleggen waarom de vergelijkbare activiteiten van de Scouting wel in de groenstrook passen? Zo nee, waarom niet?
5. In een gesprek met de gemeente werd ook het woongenot van de toekomstige bewoners van het SDU-complex genoemd, maar de projectontwikkelaar heeft aangegeven geen bezwaar tegen SVGT te hebben. Kan het college uitleggen of dit argument meegespeeld heeft? En is dit in overleg gebeurd met de projectontwikkelaar?
6. Is het college met mij van mening dat rafelranden en dit soort activiteiten juist binnen het unieke karakter van de Binckhorst passen?

Artikel Posthoorn 26 april 2017

Al ruim zestig jaar huist watersportvereniging SVGT (Sport Vereniging Gemeente Telefoon) op het terrein van het voormalig SDU-complex, kruising Binckhorstlaan/Maanweg. De leden zijn onlangs opgeschrikt met een voorgenomen huuropzegging van de verhuurder, de gemeente Den Haag, in verband met de herontwikkeling van de Binckhorst. “De scouting die vlak naast ons ligt, mag wel blijven. Wij moeten weg. Het enige dat wij kunnen verzinnen is dat wij het uitzicht verpesten”, zegt lid Hans van Proosdij.

DEN HAAG – Voor de leden kwam het nieuws als een complete verrassing. “Dat wij na 61 jaar de wacht aangezegd krijgen is zuur”, zegt Mieke Poelsma van het bestuur van SVGT. “Nergens is dit genoemd in eerdere plannen van de gemeente voor dit gebied.” Haar ouders zaten al bij de vereniging, die is ontstaan uit de personeelsvereniging van de toenmalige PTT. “Misschien vinden ze het niet leuk om straks vanuit de luxe appartementen die ze hier gaan bouwen uit te kijken op een werfje”, oppert ze.
In het voormalig SDU-complex komen appartementen. Op de groenstrook waar SVGT en de scouting Rijswijkse Meeuwen en Watergeuzen hun honk hebben, wordt niet gebouwd. SVGT heeft een winterstalling en een onderhoudswerf. Daarnaast trekken de kleine zeventig leden er vanuit de Binckhorst op uit met hun bootje. Waarom past de scouting wel in het gebied en SVGT niet? “Die past beter binnen de ecologische verbindingszone en past beter binnen het toekomstige woon-werkgebied (verenigingsleven)”, zegt een gemeentewoordvoerder. “De gemeente wil de ecologische verbindingszone en het groen in dit toekomstig woon-werkgebied versterken. Hierbij is onderwerp van het gesprek met STVG het opzeggen van de huur van de botenloods. Wel kijkt de gemeente samen met hen naar een andere locatie.” “Een mistig verhaal”, vindt Hans van Proosdij, die al jaren lid is van SVGT. “Wij zijn een bloeiende vereniging. De meeste verenigingen klagen over terugloop van het aantal leden, daar hebben wij helemaal geen last van.” “Het zal dat wij weg moeten, maar na drie maanden hebben we nog steeds geen duidelijk antwoord op het waarom”, vult Poelsma aan. “Dat vind ik heel onaangenaam.” Een andere plek betekent waarschijnlijk de nekslag voor de vereniging. “Het verplaatsen van de onderhoudswerf en takelhelling is onmogelijk”, legt Poelsma uit, die ook niet weet waar de vereniging het geld vandaan moet halen om alles over te brengen naar een andere locatie. Hans van Proosdij hoopt op een passende oplossing. “Is onze ‘hut’ lelijk? Dat kunnen we aanpassen”, geeft hij als voorbeeld.​

1 Response
  1. H.A. van Lith, bedr.journalist

    Uit de foto’s van de SVGT blijkt dat hier nog smalspoor in gebruik is voor het verplaatsen van zijn boten. Dit industrieel erfgoed is inmiddels uiterst zeldzaam geworden, zeker als het nog normaal in gebruik is! Alleen al daarom zou het complex gespaard moeten worden. Een bloeiende vereniging mèt industrieel erfgoed en ecologische waarde door ligging en inrichting: wanneer luistert de gemeente nu eens?