Hevige buien zorgen in de toekomst steeds vaker voor wateroverlast in stedelijk gebied. De TU Delft en adviesbureau HKV ‘Lijn in water’ hebben een methode ontwikkeld om de risico’s die gepaard gaan met extreme neerslag te bepalen. Deze methode hebben zij gebruikt om de provinciale hoofdsteden onderling te vergelijken. Den Haag blijkt het hoogste neerslagrisico te hebben. Den Haag heeft het grootste aantal gebouwen wat hinder ondervindt van extreme neerslag. Ook de economische gevolgen zijn in Den Haag het grootst bij een neerslag overstroming. Dit komt onder meer omdat Den Haag een groot verhard oppervlak heeft en een hoog percentage urbanisatie.

De Haagse Stadspartij is geschrokken van dit hoge neerslagrisico. In schriftelijke vragen roept zij het college op om met een plan van aanpak te komen om de door de onderzoekers aangedragen mogelijke verbeteringen van de situatie uit te voeren. Zo zouden er meer groenstroken kunnen worden aangelegd en zouden delen van de stad aangepast kunnen worden zodat het aantal gebouwen dat hinder kan ondervinden van extreme neerslag wordt verminderd.

Schriftelijke vragen: Den Haag niet bestand tegen extreme neerslag
Indiener: Joris Wijsmuller Haagse Stadspartij

Datum: 17 januari 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het artikel “Hoosbuien doen Den Haag de das om” in het Algemeen Dagblad van 17 januari 2019 (https://www.ad.nl/den-haag/hoosbuien-doen-den-haag-de-das-om~a6e19f30/) staat te lezen dat uit onderzoek van TU Delft en adviesbureau ‘HKV lijn in water’ blijkt dat Den Haag van alle steden het hardst getroffen wordt als er sprake is van extreme neerslag. Er wordt in de toekomst steeds meer hevige neerslag verwacht.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij de volgende vragen:

1) Heeft het college kennis genomen van het onderzoek van de TU Delft en adviesbureau ‘HKV lijn in water’?

2) Hoe verhouden de uitkomsten van dit onderzoek zich tot de uitkomsten van de door de gemeente Den Haag uitgevoerde klimaat stresstest?

3) Wanneer worden de resultaten van laatst genoemde klimaat stresstest naar de Raad gestuurd?

4) Onderkent het college de in het onderzoek genoemde risico’s voor Den Haag zoals het grootste aantal gebouwen dat hinder ondervindt van extreme neerslag en de grootste economische gevolgen bij een neerslagoverstroming ? Zo nee, waarom niet?

5) Deelt het college de mening van TU Delft en adviesbureau ‘HKV lijn in het water’ dat Den Haag de grootste kans heeft op een extreme bui en die hoeveelheid water slecht op kan vangen door het hoge percentage urbanisatie en verhard oppervlak in de stad? Zo nee, waarom niet?

6) De neerslag index van TU Delft en adviesbureau ‘HKV lijn in het water’ laat ook zien dat er duidelijke handvatten zijn om het neerslagrisico in Den Haag te verkleinen dan wel beter te beheersen. Zo zouden er meer groenstroken kunnen worden aangelegd om het verharde oppervlak te verminderen. Ook zouden delen van de stad gerenoveerd of verhoogd kunnen worden, zodat het aantal gebouwen dat hinder kan ondervinden van extreme neerslag wordt verminderd. Is het college bereid deze aanbevelingen over te nemen en met een plan van aanpak te komen om Den Haag beter bestand te maken tegen extreme neerslag? Zo nee, waarom niet?

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.