Museum voor Communicatie ‘leeggeroofd en kapotgemaakt’

De Haagse Stadspartij is verbijsterd over de dreigende ondergang van COMM, het voormalige Museum voor Communicatie in de Zeestraat. Uit diverse publicaties van Follow the Money en Den Haag Centraal komt een onthutsend beeld naar voren van stuitend wanbeleid en grenzenloze zakkenvullerij.

Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij is zich rot geschrokken en heeft vragen gesteld aan het college. Bos: “Gelukkig heeft de gemeente vrijwel geen geld gestopt in het museum, maar er speelt wel een conflict met de buurt over horeca in het pand. Ook daar gebeuren vreemde dingen, waar de gemeente wél degelijk een rol in speelt”.

Het lijkt er op dat er geen toekomst meer is voor het museum. Veel vastgoed is al verkocht, de collectie is eveneens voor een groot deel te gelde gemaakt en het personeel dreigt op straat gezet te worden. De raad van toezicht heeft geen toezicht gehouden en de directeur heeft zichzelf aan alle kanten lopen verrijken. Bos: “Hij heeft getracht het museum om te vormen tot een partycentrum, ten koste van de leefbaarheid van de buurt. Hoe verzin je het?”

Peter Bos: “Het Willemspark lijkt een Bermuda Driehoek geworden. Eerst de ondergang van het Institute for Global Justice, daarna de dreigende komst van de Israëlische Ambassade en nu dit.”

De Haagse Stadspartij heeft bijgaande vragen ingediend bij het Haagse college van b&w:

Datum: 18 januari 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

N.a.v. een publicatie over het in de Zeestraat gevestigde COMM (voorheen Museum voor Communicatie) d.d. 18 januari 2019 van Follow the Money met als kop “Museum verbouwd (en gesloopt) door ondernemende directeur” stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van het artikel van Follow The Money?

https://www.ftm.nl/artikelen/museum-verbouwd-en-gesloopt-door-directeur

2. Heeft de gemeente al eerder signalen gehad over de situatie bij COMM? Zo ja, wanneer?

3. Welke relatie heeft COMM met de gemeente op dit moment? Maakt de gemeente gebruik van de diensten van COMM? Zo ja, wat heeft dat gekost?

4. Ontvangt COMM subsidie van de gemeente? Heeft COMM in het verleden subsidie ontvangen? Zo ja, hoeveel was dat?

5. Is de gemeente op de hoogte over de verkoop van delen van de collectie? En vindt de gemeente dat deze collectie voor Den Haag behouden moet blijven? Zo nee, waarom niet?

Eerder (in 2016) heeft COMM onder andere een aanvraag ingediend voor ondersteuning uit het kunstenplan. Deze is toen niet gehonoreerd.
6. Verwacht het college deze periode weer een aanvraag van COMM?

7. Zo ja, kan deze geweigerd worden omdat de beloning van de directeur buiten proportie en eerder zelfs boven de balkenende-norm is? Zo nee, waarom niet?

8. Volgens het artikel van FTM lijkt COMM te zijn omgevormd van een museum naar één en al horeca met o.a. een café en congrescentrum. Is deze ontwikkeling strijdig met het bestemmingsplan? Zo nee, waarom niet?

9. Zijn er door het college vergunningen etc. verstrekt of in behandeling genomen m.b.t. de horecafunctie? Zo ja, welke en wanneer?

Peter Bos
Haagse Stadspartij

In de pers
18 januari 2019, Den Haag Centraal

Uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.