Haagse bomen in de uitverkoop

In een groeiende stad zijn bomen steeds belangrijker voor het welzijn, de leefbaarheid en klimaatadaptatie. Maar in Den Haag zijn bomen maar weinig waard, zo blijkt uit de opmerkelijk lage leges die de gemeente bij een kapvergunning in rekening brengt. In Den Haag (€ 37,15) is het kappen van een boom 10 maal goedkoper dan in Rotterdam (€ 374,80) en maar liefst 15 maal goedkoper dan in Utrecht (€ 550,55). De Haagse Stadspartij (HSP) vindt dat de publieke waarde van een boom zwaarder moet wegen, en stelt voor om de leges voor een kapvergunning te verhogen naar minimaal het niveau van Rotterdam.

Donderdag a.s. bespreekt de raadscommissie Leefomgeving het voorstel van wethouder De Mos om de leges voor een kapvergunning in drie kleine stapjes te verhogen: van € 37,15 nu naar € 75,- in 2021. Dit gaat de Haagse Stadspartij lang niet ver genoeg. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: “Als je zegt dat bomen het groene kapitaal van de stad zijn en je wilt zeer terughoudend omgaan met het kappen van bomen, zoals terecht in het coalitieakkoord staat, dan moet je daar ook serieus werk van maken. Dit voorstel van De Mos is slappe hap, en draagt niets bij aan het behoud van bomen.”

De HSP wil ook een einde maken aan de beloning die met de huidige leges wordt gegeven aan het kappen van zoveel mogelijk bomen tegelijk. Wijsmuller: “Of de vergunning nu over 1 of over 100 bomen gaat, je betaalt slechts een schamele € 37,15. Kennelijk loont het in Den Haag om zoveel mogelijk bomen tegelijk te kappen. Hier moet direct een einde aan komen, want iedere boom telt!” Bomen in de stad helpen bij het tegengaan van hittestress, en dragen bij aan de biodiversiteit, de luchtkwaliteit en een goede waterhuishouding. De HSP stelt dan ook voor om niet alleen het standaard tarief serieus te verhogen, maar bij het kappen van iedere extra boom ook extra kosten in rekening te brengen.

1 Response
 1. ward van Alphen

  Geachte heer Wijsmuller,

  ik stel uw interesse in het behoud van bomen op prijs. Maar u zou kunnen overwegen om uw pijlen op een heel ander doel te richten, namelijk het kapbeleid van de gemeente zelf, en op het toezicht op nakomen van afspraken over herplanting.

  Ik geef u een voorbeeld: u weet dat we in de Van Slingelandtstraat een meningsverschil hadden met de firma Paagman, over bouwplannen ten aanzien van de vestiging van een Albert Heijn in zijn panden. Daarom moest ook een boom gekapt worden. De kapvergunning is verleend, maar Paagman moest wel goed in het Bomenfonds storten. Wij hebben toen oa als zienswijze ingediend, dat dit geld besteed moest worden aan aanvulling van eerder verdwenen bomen in de straat. Maar dat kon niet.

  Ander issue: de uitbreidingsplannen van Madurodam > daar moeten ook bomen voor herplant worden, ik meen oa op het talud van de op/afrit naar het Hubertusviaduct. Maar wie ziet er op toe dat dit ook gebeurt? En wat is dan de “rekenambitie” van de gemeente > worden er echt net zoveel bomen teruggezet als er weggehaald worden?

  Dezelfde redenering kan je ophangen over de populieren, die langs de straat staan, en waarvan er velen gekapt moeten worden. “Waaibomenhout”, dus logisch dat ze niet het eeuwige leven hebben, maar wil de gemeente wel genoeg investeren in herplanting?

  U weet dat voldoende groen in de stad de opwarming van steden enorm kan beïnvloeden. En: groen in de stad komt de woonkwaliteit ten goede. Maar de Gemeente Den Haag gaat hier erg laks mee om. Het lukt ze niet eens om bomen die een straat flankeren, behoorlijk te onderhouden, en beschadigen bomen netjes te vervangen. En er is volgens mij geen enkel zicht op hoe gekapt groen daadwerkelijk gecompenseerd wordt.

  Dat zou u eens moeten laten uitzoeken. Laat ik maar niet teveel grapjes maken over de boom-gevelelementen van het OCC > daar heeft u volgens mij erg uw best voor gedaan, om het ingezette beleid ook uit te voeren, een ondankbare taak, met een veel te krappe budgettering, maar goed, het staat er straks wel, dat gebouw, en daar mogen we dan allemaal trots op zijn.

  met vriendelijke groet

  Ward van Alphen