CDA en Haagse Stadspartij pleiten voor behoud Notenbuurt

Bewoners van een kleine driehonderd woningen in de Notenbuurt in Den Haag maken zich grote zorgen. Woningcorporatie Staedion denkt dat de noodzakelijke renovatiewerkzaamheden aan de huizen te veel gaan kosten. De bewoners vrezen nu dat hun woningen gesloopt gaan worden. De politieke partijen CDA en Haagse Stadspartij nemen het op voor de bewoners en hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college.
In juni heeft Staedion in een brief aan de bewoners van 294 woningen laten weten dat geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd. Staedion wilde onder andere aan de slag met de isolatie van de ramen en de gevel, het plaatsen van geluidsisolatie en de vloeren en plafonds aanpakken. Maar na onderzoek blijkt dit te duur.
Volgens de bewoners zijn de woningen nog in redelijke staat. De wijk is de laatste jaren veiliger en leefbaarder geworden dus de buurt is het waard om in te investeren vinden zij.

Sloop geen optie
Ismet Bingöl, fractievertegenwoordiger van het CDA, wil niet dat de woningen gesloopt worden: ‘Het zijn goede woningen en het is voor de bewoners belangrijk dat ze in hun buurt kunnen blijven. De gemeente zou een rol kunnen spelen om samen met Staedion plannen te maken.’
Ook voor raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij is sloop van de woningen geen optie: ‘Dit is een mooie buurt, in karakteristieke jaren ’30 architectuur en een sterke sociale samenhang. Er is een groot tekort aan sociale woningen. Het zou dan ook onzinnig zijn om deze woningen te slopen.’

Hieronder de schriftelijke vragen

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In de Walnoot-, Kokosnoot-, Okkernoot-, Alberdastraat en het Notenplein in Den Haag maken bewoners zich grote zorgen. Veel mensen wonen al jaren in dit deel van Den Haag en zijn onlangs door Staedion geïnformeerd dat hun huis niet meer gerenoveerd gaat worden. Dit heeft betrekking op ongeveer 300 woningen.
Ook geven de bewoners aan dat er de afgelopen jaren nauwelijks onderhoud aan de woningen plaats heeft gevonden. Vanaf 2016 zijn er vanuit Staedion onderzoeken uitgevoerd of de woningen gerenoveerd kunnen worden of niet. Kort daarvoor hebben bewoners nog juist geïnvesteerd in hun huis. Dit in overleg met Staedion, zonder ervoor gewaarschuwd te worden dat de huizen mogelijk gesloopt zullen gaan worden.
Bewoners hebben grote behoefte aan duidelijkheid en vragen zich af wat de motivatie tot sloop is.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Kavish Partiman en Peter Bos de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de zorgen van de bewoners van de Walnoot-, Kokosnoot-, Okkernoot-, Alberdastraat en Notenplein?
2. Is het college op de hoogte van de plannen van Staedion in bovengenoemde straten? Klopt het dat dit deel van de wijk gesloopt wordt?
3. Heeft het college bewoners hier actief over geïnformeerd? Of is dit de taak van Staedion?
4. Waarom wordt slechts dit deel van de wijk gesloopt en de rest niet? Komt dit door achterstallig onderhoud van Staedion?
5. Ook Haag Wonen heeft veel sociale woningen in de Notenbuurt. Is het college op de hoogte van eventuele plannen van Haag Wonen?
6. In de bovengenoemde straten bevinden zich ook koopwoningen. Zijn de eigenaren van deze woningen ook geïnformeerd over de mogelijke sloopplannen?
7. Zijn de rapporten van Staedion over de staat van de woningen bekend bij de gemeente? Zo ja, is het college bereid deze met de raad te delen?
8. Mocht de sloop doorgaan hebben bewoners dan recht op terugkeerregeling in hun eigen straat of elders in de wijk? Mocht dit niet het geval zijn, welke garantie biedt het college dat men qua prijs en vierkante meters er niet op achteruit gaat, bij een eventuele verplichte verhuizing?
9. Welke rol speelt de gemeente als de corporaties met sloopplannen komen?
10. Bewoners geven aan klaar te zijn met alle onduidelijkheid. Kan het college het CDA, de HSP en de bewoners duidelijkheid geven over de mogelijke sloopplannen?
11. Tot slot, is het college bereid en voornemens om zich in te zetten voor behoud van dit deel van een mooie vooroorlogse wijk? Zo nee, waarom niet?

Kavish Partiman Peter Bos
CDA Den Haag Haagse Stadspartij

Uw reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.