Goed nieuws: geen jaarrondexploitatie op het Stille Strand

Het voorstel van het college om de jaarrondexploitatie op het strand uit te breiden, is gesneuveld! De Haagse Stadspartij is blij met dit onverwachte succes. Raadslid Joris Wijsmuller: “Heel goed dat de raad niet bezweken is voor het collegevoorstel om natuur en rust van bewoners op te offeren voor de uitverkoop van het strand.”

Het voorstel van het college blonk uit door gebrek aan participatie. Bewonersorganisaties van Dorp en Havenkwartier, ondernemers van de Boulevard en het Zwarte Pad en diverse natuurorganisaties waren onvoldoende gekend en lieten dat last minute nog aan de gemeenteraad weten. Des te opmerkelijker dat een architect tijdens de gemeenteraad insprak die was ingehuurd om plannen voor een permante strandtent te maken. De wethouder ontkende nadrukkelijk dat er al afspraken waren gemaakt vooruitlopend op de besluitvorming, maar van een level playing field bleek geen sprake.

Het toeristisch beleid van de gemeente maakt meer kapot dan je lief is. We zien dat ieder jaar weer met de grote overlast in de zomer. En we zien dat met de dodelijke concurrentie in de winter, met leegstand op de Boulevard tot gevolg. Bij veel horeca-uitbaters staat het water in de wintermaanden aan de lippen. Zij smeekten de gemeenteraad om niet nog meer wintervergunningen uit te geven. Maar het hek leek van de dam, getuige de voorstellen van rechtse partijen in de raad om het aantal vergunningen op de Boulevard en het Zwarte Pad zelfs nog verder uit te breiden.

Wat met dit beleid vooral kapot dreigt te worden gemaakt, is de natuur. Het kan toch niemand ontgaan zijn dat er wereldwijd een crisis gaande is: de biodiversiteit holt schrikbarend achteruit! Daarom is er een stikstofcrisis, daarom hebben we een Stedelijke Groene Hoofdstructuur en daarom zijn er Natura 2000 gebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en is er ook een Klimaatpact gesloten om permanente bebouwing op het strand tegen te gaan. Maar wat stelt het college voor? Permanente bebouwing, want dat is het gevolg van het toestaan van jaarrondexploitatie.

Dit college presteerde het om zelfs 3 vergunningen op het stille strand te willen afgeven. Het Stille strand, onderdeel van Natuurnetwerk Nederland, direct grenzend aan Natura 2000 gebied. Met NNN en Natura 2000 worden de duinen als habitat en de natuurlijke processen die zorgen voor duinaangroei beschermd. Daar mag je helemaal geen permanente strandtenten bouwen. Joris Wijsmuller diende daarom namens de Haagse Stadspartij en mede namens GroenLinks en de Partij voor de Dieren het amendement in ‘Geen jaarrondexploitatie aan het stille strand’.

De Haagse gemeenteraad was verdeeld getuige de 10 verschillende aanpassingsvoorstellen die werden ingediend. Alleen de voorstellen om van strandtenten te eisen dat ze bij jaarrondexploitatie duurzamer en toegankelijker moeten worden, haalden een meerderheid. Maar ook deze twee voorstellen hadden weinig impact. Want met 22 stemmen tegen 20 werd het voorstel voor uitbreiding van de jaarrondexploitatie verworpen. Een onverwacht goed resultaat in een gemeente met een desastreus toeristisch beleid.