Haagse raad: Parkpop niet naar het Malieveld!

De gemeenteraad van Den Haag wil dat Parkpop in het Zuiderpark blijft en ziet de verplaatsing naar het Malieveld niet zitten. Dat is de uitkomst van de raadsvergadering van 10 juni waar een motie hierover van de Haagse Stadspartij werd aangenomen.

Vorig jaar sloeg het bericht van de organisatie van Parkpop om na 40 jaar afscheid te nemen van het Zuiderpark in als een bom. Het college van B&W had het voorstel van Parkpop in eerste instantie omarmd, maar daar heeft de gemeenteraad van Den Haag nu een stokje voor gestoken.

Het college moet nu in gesprek met de organisatie om Parkpop te overtuigen in het Zuiderpark te blijven. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, is de initiatiefnemer van de motie: “De sfeer, de ruimte en het karakter van het Zuiderpark zijn zo bepalend voor het al 40 jaar voortdurende succes van Parkpop. Het is waanzin om daar afscheid van te nemen. Het Malieveld is onvergelijkbaar en bovendien al overbelast met evenementen en demonstraties. Ik ben ontzettend blij dat de raad de motie heeft aangenomen”.

Wethouder Saskia Bruines (D66) ontraadde de motie omdat Parkpop gegronde financiële redenen zou hebben voor de verplaatsing, maar de raad besloot toch anders. De Haagse Stadspartij kreeg steun van CDA, GroenLinks, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, PVV, Partij voor de Dieren, PvdA, SP en VVD. Een ruime meerderheid van 34 stemmen. Alleen D66, NIDA en ChristenUnie/SGP stemden tegen de motie

 

Motie: Zuiderparkpop
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 10 juni 2021, ter bespreking van “Strategie duurzaamheidskring Evenementen en Festivals (RIS308398)”.

Constaterende, dat:

De organisatie van Parkpop het voornemen heeft geuit om het festival voortaan op het Malieveld te houden en niet meer in het Zuiderpark;
De definitieve keuze voor verplaatsing van Parkpop nog gemaakt moet worden;
Parkpop van het college in 2018 een meerjarige sponsorbijdrage van € 350.000,- per jaar heeft gekregen voor de periode 2019-2022 uitgaande van de locatie Zuiderpark;
Parkpop een geschiedenis heeft van 40 jaar Zuiderpark.

Overwegende, dat:

Het Zuiderpark een totaal andere sfeer en beleving heeft dan het Malieveld;

Het Zuiderpark geschikt is voor grote aantallen bezoekers tot zelfs 500.000, terwijl de capaciteit van het Malieveld slechts 80.000 bezoekers is;Het Zuiderpark al 40 jaar garant staat voor een familiaire en relaxte festivalsfeer tijdens Parkpop;

De druk op het Malieveld al enorm is met jaarlijks de CPC-loop, de kermissen, de TongTongFair, Veteranendag, grote popconcerten, dancefestivals, het Bevrijdingsfestival, de circussen, de tientallen demonstraties, waaronder enkele zeer grote, etc.;

Het goed is om cultuur en evenementen ook buiten het centrum te organiseren, aangezien de druk op de binnenstad al groot is;
De klachten en irritatie over de overlast voor de omgeving van het Malieveld blijven toenemen;
De bereikbaarheid van het Zuiderpark in al die jaren nog nooit een probleem is geweest;
Het voornemen om Parkpop na 40 jaar te verhuizen naar het Malieveld op veel weerstand stuit in de stad.

Verzoekt het college:

In gesprek te gaan met de organisatie van Parkpop met als doel om er alles aan te doen om Parkpop in het Zuiderpark te houden en de raad hierover te berichten.

Peter Bos                         Bülent Aydin   Ismet Bingöl          Marielle Vavier       Judith Oudshoorn
Haagse Stadspartij         PvdA                  CDA                       GroenLinks              VVD

Lesley Arp
SP

 

2 Responses
  1. Ron

    Ik vind ook dat Parkpop in het Zuiderpark hoort het is namelijk een stukje Haags cultuur en dat moet blijven

  2. M.Braster

    Het heet niet voor niets PARKPOP…die sfeer is uniek..generaties mee opgegroeid..ik hoop echt dat Parkpop in t park blijft