Haagse Stadspartij: “Instagram Museum is boevenstreek van gemeente” 

De gemeente Den Haag wil een nieuw museum in de binnenstad realiseren. Het gaat om een Instagram Museum in een leegstaand winkelpand in de Spuistraat. Volgens raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij heeft de gemeente het concept gestolen van twee jonge Haagse ondernemers die eerder een plan hadden ingediend voor een soortgelijk museum in de Binckhorst.

Peter Bos is verbijsterd: “Ik wist niet wat ik hoorde. Nog geen vier maanden nadat deze ondernemers een kant-en-klaar plan indienden bij de gemeente organiseert diezelfde gemeente een pitch voor een soortgelijk plan.” Bos heeft schriftelijke vragen ingediend en wil dat de gemeente stopt met de pitch. Ook is hij verbaasd over de staatssteun van de gemeente. Bos: “Het gaat om een leegstaand winkelpand van een grote Duitse vastgoedbelegger, Patrizia. Daarnaast smijt de gemeente er een hoop geld tegenaan, terwijl dit een commercieel project is.”

De gemeenteraad is niet op de hoogte gebracht van het plan van de gemeente. Ondertussen heeft de gemeente al vergunningen aangevraagd. Bos: “Het college moet stoppen met deze waanzin. Er ligt een kant-en-klaar plan dat de gemeente geen cent kost en dan ga je dat kapot concurreren met staatssteun en belastinggeld voor een gestolen plan op een andere plek. Wat een boevenstreek!”

Schriftelijke vragen: Instagram Museum
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

Datum: 3 juni 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 1 juni 2021 verscheen een artikel op AD Haagsche Courant over een mogelijk Instagram Museum in de binnenstad van Den Haag (Zie bijlage).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van Orde stel ik de volgende vragen.

1.     Op 26 januari 2021 is een beginseluitspraak aangevraagd voor Binckhorstlaan 99, welke is gevolgd door een positieve uitspraak van het college. Het betrof het veranderen van het pand Binckhorstlaan 99 tot experience center (Photo Worthy Museum). Het blijkt om een plan van twee jonge Haagse ondernemers te gaan, die akkoord zijn met de pandeigenaar en met architecten een plan hadden gemaakt voor een Instagram Museum. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

2.   Na indiening van het plan kregen de ondernemers te horen dat de projectmanager binnenstad van de gemeente contact had opgenomen met de architecten en is het plan bij deze projectmanager terecht gekomen. Is het college hiervan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

3.    Is het juist dat het college in mei 2021 een Projectleider InstaExperience City of The Hague heeft aangesteld? Zo nee, waarom niet?

4.     Is deze projectleider in dienst van de gemeente of gaat het hier om een ingehuurd bureau of personeel en van welk bedrijf?

5.     Wat kost deze projectleider?

6.     Volgens de website www.instaexperience.nl wil de gemeente een InstaExperience openen op het adres Achterom 28 (de achterkant van het pand aan de Spuistraat 10). Het gaat om het voormalige H&M winkelpand dat al lang leegstaat en eigendom is van de Duitse vastgoedbelegger Patrizia. Er is ruim 800 m2 gereserveerd om de InstaExperience te realiseren. De InstaExperience is een Instagram museum in de binnenstad van Den Haag waar de gemeente Haagse ondernemers voor zoekt door middel van een pitch. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

7.     Na het indienen van een kant-en-klaarplan voor een Instagram Museum in de Binckhorst door twee ondernemers organiseert de gemeente vervolgens zelf een pitch voor een identiek plan in de Haagse binnenstad en stelt daarvoor middelen, ondersteuning en een pand ter beschikking. Kan het college zich voorstellen dat de initiatiefnemers van het Binckhorstplan zich bestolen voelen? Zo nee, waarom niet?

8.     De winnaar van de pitch ontvangt:

-Een financiële vergoeding van 45.000 euro

-Begeleiding bij het afsluiten van het huurcontract met de vastgoedeigenaar

-Marketingondersteuning van Den Haag Marketing en Marketing Haagse Binnenstad

-Indien gewenst hulp bij bemiddeling samenwerking Haagse bedrijven

-Indien gewenst hulp bij het openingsevenement.

Kan het college een overzicht geven van de begroting van het project InstaExperience en hoe de kosten van het project worden gedekt, inclusief de plan- en apparaatskosten met daarbij de bijdragen van derden?

9.     Inmiddels is ook de omgevingsvergunning voor het in afwijking van het bestemmingsplan toestaan van de functie museum aangevraagd door het college. Komt deze afwijking van het bestemmingsplan nog langs de gemeenteraad? Zo nee, waarom niet?

10.  Onder welk beleidsprogramma en welke wethouder valt deze ontwikkeling en waarom is de gemeenteraad niet geïnformeerd over deze ontwikkeling?
11.  Volgens de voorwaarden van de pitch sluit de winnende partij een huurcontract af met de eigenaar van het pand voor 7 maanden. Hoe kan het dat het college zoveel geld en energie investeert in het oplossen van de leegstand voor een miljardenbedrijf als Patrizia?
12.  Het college heeft met Patrizia een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met als doelstelling om 1.000 woningen in de (sociale- en markt) huursector te realiseren. Kan het college aangeven in hoeverre dit plan past in de Samenwerkingsovereenkomst met Patrizia (RIS 281272)?
13.  Kan het college aangeven in hoeverre de afspraken van de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de woningbouw zijn nagekomen door Patrizia?
14.  Terwijl er ondernemers zijn die voor eigen rekening en risico een Instagram Museum in de Binckhorst willen realiseren gaat het college zelf een concurrerend initiatief met staatssteun ondersteunen. Is het college bereid om -gelet op deze dwaze gang van zaken- te stoppen met de pitch voor een InstaExperience? Zo nee, waarom niet?

Peter Bos
Haagse Stadspartij

Bijlage:

https://www.ad.nl/den-haag/wow-je-kunt-je-eigen-haagse-instagrammuseum-winnen~a896f78a/

 

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.