Scheveningen: Boulevard of Broken Dreams

Op 10 juni besprak de gemeenteraad de zoveelste bouwblunder op Scheveningen. Ditmaal ging het over de 3 miljoen euro extra voor Legoland, de nieuwste en omstreden attractie op de boulevard. Het is de zoveelste miskleun op Scheveningen Bad sinds VVD-wethouders verantwoordelijk zijn voor Scheveningen. Eerst Boudewijn Revis en momenteel zijn opvolger Anne Mulder.

Zo is Legoland op Scheveningen al vier jaar een hoofdpijndossier en wordt de beerput alleen maar groter. De door de Haagse Stadspartij voorspelde financiële rampspoed bij Legoland is niet alleen uitgekomen, maar breidt zich als een olievlek steeds verder uit en tast nu zelfs het strand aan. Het nieuwste financiële debacle wordt veroorzaakt door een lekkend kelderdek van Legoland onder de boulevard. Het is bizar dat dit probleem al in 2019 bekend was en er nog steeds geen oplossing is gevonden. Om het probleem tijdelijk op te lossen wordt de Midden Boulevard verbreed ten koste van het strand. Het kelderdek wordt echter niet gerepareerd, dus hier schieten we niet veel mee op.

Sinds de VVD verantwoordelijk is voor Scheveningen Bad met het project “De Kust Gezond” gaat het voortdurend mis. Miljoenen kostende projecten lopen gierend uit de klauw. Het drama met het hotel en de parkeergarage op de Zuidboulevard zit nog vers in ons geheugen. De tunnel naar de parkeergarage van de Noordboulevard vliegt, voordat de bouw is gestart, al financieel uit de bocht. De kosten voor de Middenboulevard tellen inmiddels op tot vele tientallen miljoenen euro’s. De ramp op de Harstenhoekweg met de sloop van monumentale villa’s is nog steeds niet gevolgd door een bouwplan, zodat deze schandplek nog steeds braak ligt. En wat leveren deze miljoenengestes aan de gok- en bouwmaffia van Hommerson, Sir Winston, Bewi en VolkerWessels nu eigenlijk op? Het antwoord is simpel: Steeds meer overlast van toeristen die Scheveningen overspoelen en waar de gemeente geen raad mee weet. Het miljoenen kosten actieplan ten spijt. De kust is niet gezond geworden, maar gewond.

Om te voorkomen dat de gemeente opnieuw 3 miljoen in Legoland pompt diende Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, in de raad van 10 juni een amendement in om de projectontwikkelaar SENS real estate aan te pakken.

Peter Bos: “Niet de gemeente, maar de veroorzaker van de bouwfouten moet bloeden. Laat het strand met rust en hou vast aan het oorspronkelijke ontwerp voor de boulevard. Het plan dat er nu ligt brengt namelijk weer nieuwe risico’s en kosten met zich mee.”

Amendement: Herstel Kelderdak Midden Boulevard
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juni 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Aangepast DO Middenboulevard (RIS308708).

Besluit:

  1. Besluit om de besluiten I t/m III te schrappen en te vervangen door:

In te stemmen met het op sterkte brengen van het kelderdek en de overige gebreken te herstellen en de kosten hiervan in rekening te brengen aan SENS real estate.

Toelichting:

Het college heeft aan SENS real estate de opdracht gegeven om Legoland te bouwen. Dit betekent dat SENS verantwoordelijk is voor het zonder gebreken opleveren van het project. Nu SENS weigert om de gebreken te herstellen is sprake van een wanprestatie en kan de gemeente de gebreken op kosten van SENS laten herstellen. Deze partij is bovendien verzekerd voor dit soort zaken via een CAR-verzekering. Het verbreden van de Midden Boulevard is een ongewenste ontwikkeling, die de schade aan het kelderdek niet oplost en die weer tal van nieuwe financiële risico’s voor de gemeente met zich meebrengt.

Peter Bos​​                          Lesley Arp           Robert Barker
Haagse Stadspartij​           SP                         Partij voor de Dieren