Haagse Stadspartij zet aanval in op Fastfood en Albert Heijn

De Haagse politiek heeft de afgelopen weken gedebatteerd over de winkelstraten van Den Haag. Aanleiding was het Actieprogramma Den Haag Winkelstad van het college. Peter Bos heeft namens de Haagse Stadspartij ingezet op het terugdringen van fastfoodhoreca en gepleit voor een stop op nieuwe supermarkten van Albert Heijn.

Het eerste punt slaagde, het tweede punt niet. Dankzij een motie op initiatief van Bos gaat het college onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de verdere groei van fastfood door middel van branchering tegen te gaan. Peter Bos: “Fastfood is de snelstgroeiende horeca in Den Haag en daarmee neemt het aanbod van snelle snacks in de stad ongekende vormen aan. Fastfood is ongezond en werkt ziektes als obesitas in de hand. Ook drijft deze groei de prijzen van bedrijfsvastgoed op.”

Voor de Haagse Stadspartij was de dreigende komst van een Burger King naar de Grote Markt de druppel. Dat plan lijkt gelukkig van de baan. Om winkelstraten aantrekkelijk te houden en te concurreren met andere steden moet er volgens de Haagse Stadspartij vooral aandacht zijn voor unieke winkels en restaurants. Zodat het iets toevoegt aan het winkelaanbod buiten de gebruikelijke Kruidvat, H&M, C&A etc. ketens. Die zijn overal te vinden. Zoek vooral naar levendig alternatief gebruik voor leegstaande winkels.

De motie om de opmars van Albert Heijn in het centrum te stoppen haalde het helaas niet. Centrumbewoners met een kleinere beurs hebben momenteel geen enkele keus om in hun omgeving naar een goedkopere supermarkt te gaan. De keuze bestaat uit de AH, de AH of de AH. Verder is er nog een dure Jumbo City en twee Ekoplaza’s. De dichtstbijzijnde Lidl bevindt zich bij de Haagse Markt en de dichtstbijzijnde Aldi in de Megastores. Vol blijdschap werd de aankondiging van de Lidl begroet in het pand van Rockpalace in de Torenstraat, maar dat gaat helaas niet door. Als klap op de vuurpijl dreigt nu ook de buurtsuper in het Huijgenspark opgekocht te worden door Albert Heijn. Ooit was er het idee om een lint van blauwe regens te planten in de wijk, maar het is een lint van blauwe supermarkten geworden. Peter Bos: “Het college gaat niets doen voor de bewoners van deze wijken. Het Actieprogramma van wethouder Bruines (D66) staat vol met het woord branchering, maar als het om supermarkten gaat geeft ze niet thuis.”

Hieronder de twee moties:

Motie: Terugdringen fastfood
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 10 juni 2021, ter bespreking van het “Actieprogramma Den Haag Winkelstad 2020-2023 (RIS307575)”.

Constaterende, dat:

 • Er met name in de binnenstad een sterke opmars is van detailhandel en horeca met fastfood;
 • De Haagse aanpak gezond gewicht zich richt op het voorkomen van overgewicht onder andere door kinderen te stimuleren gezonder te eten en gezonde keuzes te maken.

Overwegende, dat:

 • Volgens de gemeente er in 2016 al ruim 450 zaken in de fastservicesector zijn gevestigd in de stad bestaande uit koffiezaken, lunchrooms, afhaalzaken, ijssalons, snackbars e.d.;
 • ‘Fastfood’ met een groot aanbod van friet, hamburgers, kebab, frisdrank en pizza binnen deze sector aan een verdere opmars bezig is.

Van mening, dat:

 • Meer fastfood leidt tot meer ongezond eten en tot hoger risico op overgewicht en ziekten als diabetes type 2, hart- en vaatziekten en sommige vormen van kanker;
 • De opmars van fastfoodhoreca de stad er niet aantrekkelijker op maakt en ook economisch afbreuk doet aan onze stad.

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om verdere groei van fastfood door middel van branchering tegen te gaan.

Peter Bos                           Daniel Scheper        Robert Barker
Haagse Stadspartij          D66                            Partij voor de Dieren

 

Motie: Branchering supermarkten
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 10 juni 2021, ter bespreking van het “Actieprogramma Den Haag Winkelstad 2020-2023 (RIS307575)”.

Constaterende, dat:

 • Er met name in de binnenstad een sterke concentratie van supermarkten van Albert Heijn is;
 • Er de laatste jaren steeds meer supermarkten van Albert Heijn bijkomen in het centrum;
 • De buurtsupermarkt aan het Huijgenspark op 1 juli stopt en mogelijk wordt verkocht aan Albert Heijn.

Overwegende, dat:

 • Het woord “branchering” maar liefst 33 keer genoemd wordt in het Actieprogramma Den Haag Winkelstad;
 • Het college vooral vertrouwt op marktwerking als het gaat om branchering;
 • Andere supermarktketens er moeilijk tussen lijken te komen in de binnenstad;
 • Albert Heijn in het duurdere segment zit.

Van mening dat:

 • Het goed is als er diversiteit is in prijsklasse en aanbod van supermarkten in alle stadsdelen van Den Haag.

Roept het college op:

 • Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het supermarktaanbod in de binnenstad te brancheren, zodat er ook voor doelgroepen die zijn aangewezen op de goedkope prijsklasse supermarkten komen voor de dagelijkse boodschappen.

Peter Bos                           Lesley Arp
Haagse Stadspartij         SP