Extra 31 miljoen voor OCC is cadeau voor de bouwer

Het nieuwe college heeft beloofd om het Onderwijs- en Cultuurcomplex af te bouwen. Dat is goed nieuws. Maar dat het nieuwe college plotseling 31 miljoen extra aan de bouwer wil overmaken is idioot. Deze week is het voorstel besproken in commissie en raad. Hieronder het betoog van raadslid Peter Bos.

‘In het collegeakkoord MeeDoen van PvdA, VVD en GroenLinks uit 2006 werd een onderzoek aangekondigd naar de huisvesting op lange termijn van het Nederlands Danstheater en het Residentie Orkest. We zijn 12 jaar verder en we zien dat bij het Spuiplein sinds 2017 voorspoedig wordt gebouwd aan een Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC). De contouren van het gebouw beginnen steeds meer vorm te krijgen. Het is een enorm complex project waar veel partijen en belangen samen komen en dat veel stuurmanskunst vereist, naast vasthoudendheid en uithoudingsvermogen.
We zijn sinds 2006 bij het vierde college met weer een andere samenstelling aanbeland dat verantwoordelijkheid neemt voor dit project. Vroegere politieke tegenstanders worden gaandeweg voorstander en vroegere voorstanders worden tegenstanders. Dit geeft al aan hoe politiek beladen dit project is, maar ook hoe onontkoombaar de komst van het OCC is.
Daarom wil ik beginnen met een compliment voor het nieuwe college dat bereid is om de volle verantwoordelijkheid te nemen voor dit gevoelige dossier en dan doel ik vooral op Groep de Mos en GroenLinks die in de vorige raadsperiode nog fel tegenstand boden. Ik was ook erg blij dat in het coalitieakkoord een positief verhaal over het OCC stond. Ik citeer: “De bouw is volop gaande en zal conform de vastgestelde uitgangspunten en randvoorwaarden worden afgerond.” Dit coalitieakkoord is op 29 mei j.l. gepresenteerd, maar nog geen vijf weken later werd deze afspraak al geschonden en kregen we een heel ander verhaal te horen over holle ruimten, waterstromen, vertragingen, prijsstijgingen, scope-uitbreidingen en relatieproblemen met de bouwer waaraan een gigantisch prijskaartje was gehangen door het nieuwe college.
De bouwer is blij, de culturele instellingen zijn blij, het college is blij, maar ik ben niet blij. Natuurlijk waren er meningsverschillen met de bouwer en natuurlijk hadden de instellingen extra wensen, maar we hadden goede afspraken en een keihard contract waardoor we de kosten en het proces in control hadden. Het lijkt er op dat dit college heeft gekozen voor de makkelijkste weg en niet bereid was om het DBM-contract keihard te bewaken. Een DBM-contract waarbij de bouwer verantwoordelijk is voor ontwerp, bouw en onderhoud van het gebouw. Dit betekent dat alle risico’s en meerkosten voor rekening komen van de bouwer. Helaas wordt nu teruggevallen op de aloude manier van aanbesteden, waarbij met veel meerwerk de winsten van de bouwer veilig worden gesteld. Er is in mijn ogen geen harde noodzaak om 31 miljoen extra uit te geven, dit is vooral een keuze.
Wat mij betreft is het college veel te ruimhartig geweest met het afsluiten van deze package-deal. Veel zaken zijn in mijn visie toch echt de verantwoordelijkheid van de bouwer en hadden desnoods zoals afgesproken door de Arbitragecommissie moeten worden beslecht. Kennelijk voelde de bouwer zich niet sterk en is een spel gespeeld dat we niet hadden moeten spelen. Zaken als grondwaterstromen, asbest en holle ruimte, prijsstijgingen, vertragingskosten etc. zijn volgens het DBM-contract niet ons probleem, maar van Cadanz. De extra bouwkosten van 31 miljoen betekent een stijging van de bouwkosten van ruim 20%. Dat is enorm.
Er zijn nog meer zaken die mijn wenkbrauwen doen fronsen. De vierde gevel aan de Schedeldoekshaven die er op voorspraak van de Welstandscommissie moest komen bijvoorbeeld, terwijl de goedkeuring van het ontwerp door de Welstandscommissie expliciet als eis in het contract staat.
Kortom, de Haagse Stadspartij is positief over het feit dat het nieuwe College zich conformeert aan het OCC. De koerswijziging om de bouwer en de instellingen genereus tegemoet te komen is een volstrekt onnodige knieval en gaat de stad veel extra geld kosten. We zullen dan ook tegen het voorstel stemmen.’

In de pers
Omroep West, 10 juli 2018
Dagblad070, 12 juli 2018

Eerder verschenen artikelen
Het OCC, hoe staat het daar nou mee?, 1 november 2017
Het OCC wordt steeds mooier, 21 december 2016

1 Response
  1. Jan Essenberg

    En daarom was/ben ik tegen de bouw van dit geldverslindende prestige project.
    Ook jaren geleden tegen Joris gezegd.
    Men kan niets bouwen zonder grove overschrijdingen van het budget,niets geleerd van de tramtunnel / het IJspaleis moet ik nog door gaan,slechte planning/offertes of wat dan ook.