Schimmenspel rond de Scheveningse vuurtoren

Het kakelverse college lijkt niet bereid om het bouwplan naast de Scheveningse vuurtoren aan te laten passen. De projectontwikkelaar en de bewonerscommissie hadden met elkaar een alternatief plan ontwikkeld, maar het nieuwe college valt terug op het oude plan. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, heeft hierover een debat aangevraagd in de raadscommissie van woensdag 11 juli a.s.

Het plan voor bebouwing naast de karakteristieke Scheveningse vuurtoren is al enige tijd in ontwikkeling. Het voormalige kantoorgebouw van Rijkswaterstaat wordt gesloopt en projectontwikkelaar Kondor Wessels wil er een nieuwbouwcomplex neerzetten met 70 appartementen. Omdat er vanuit de buurt een bewonerscommissie is opgericht, die grote bezwaren had tegen het oorspronkelijke plan is er overleg op gang gekomen tussen de bewoners en de projectontwikkelaar. Ook de gemeente was betrokken bij de gesprekken. De gemeenteraad heeft dit overleg aangemoedigd en wachtte de uitkomst van het overleg af. Vlak voor de verkiezingen was er overeenstemming bereikt over de plannen en heeft de bewonerscommissie ingestemd met een aangepast plan met maximaal vijf bouwlagen. Na de verkiezingen is op 8 juni plots een plan met zes bouwlagen in procedure gebracht en weigert het nieuwe college om het nieuwe plan aan de gemeenteraad voor te leggen, terwijl dat wel was beloofd.

Peter Bos: ‘De bewonerscommissie is furieus over deze gang van zaken en terecht. De commissie heeft op verzoek van de gemeente op 14 maart jl. ingestemd en getekend voor een aangepast plan en wordt nu toch geconfronteerd met een plan zonder de beloofde aanpassing van zes naar vijf lagen. Zelf ben ik verbolgen over het feit dat de gemeenteraad wordt gepasseerd en het beloofde raadsvoorstel wordt geweigerd. Ik ga verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis (VVD) hierover bevragen en wil dat recht wordt gedaan aan de beloftes die aan de buurtbewoners en de raad zijn gedaan.‘​

Eerder verschenen over dit onderwerp
Lucht voor vuurtoren Scheveningen, maar college torpedeert oplossing, 1 juni 2018

In de pers
Dagblad070, 9 juli 2018
Scheveningsche Courant, 10 juli 2018
De Scheveninger, 11 juli 2018