De Haagse Stadspartij is aangenaam verrast door het sterk verbeterde ontwerp voor het nieuwe onderwijs- en cultuurcomplex (OCC) dat in het Spuikwartier gebouwd gaat worden. Fractievoorzitter Peter Bos van de Haagse Stadspartij: “Ik begin steeds enthousiaster te worden over dit gebouw, het ontwerp ziet er nu echt aantrekkelijk uit en het past perfect in de omgeving”.
De afgelopen maanden heeft de welstandscommissie zich intensief gebogen over het ontwerp van architect Jo Coenen. De gemeenteraad eiste dat de welstandscommissie akkoord moest gaan met het plan. Dit heeft geleid tot een verbeterd ontwerp, waardoor nu ook de omgevingsvergunning verleend kon worden en de bouw binnenkort kan gaan starten.

Peter Bos: “Het plan zoals het er nu ligt is zoveel beter dan het Spuiforum. Ik ben ontzettend blij dat deze nieuwe aanpak werkt en de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten voorop staan. Bovendien bouwen we dit complex met het geld dat het vorige college al had gereserveerd voor het Spuiforum. Er hoeft geen cent bij.“

De komende periode gaat weer een nieuwe fase in. Peter Bos: “We zijn er nog niet, maar we zijn een belangrijke mijlpaal gepasseerd. De planning moet weliswaar worden aangepast, maar dat valt te overzien. We blijven binnen de financiële -en kwaliteitskaders en dat is bijzonder knap bij zo’n ingewikkeld, grootschalig en complex bouwproject.

De brief van het college van B&W over de stand van zaken is hier te vinden:

Voortgang OCC Spuikwartier