luchtvervuiling

Flinke stappen richting betere luchtkwaliteit

De Haagse Stadspartij is blij dat het college verdere stappen gaat zetten om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat blijkt uit de reactie van het college op een initiatiefvoorstel van Gerwin van Vulpen
(Haagse Stadspartij).

Het weren van doorgaand verkeer uit het gebied binnen de centrumring is één van de opvallendste zaken uit het voorstel. Van Vulpen: “Als het doorgaand verkeer er uitgehaald wordt dan zal in een aantal van de meest vervuilde straten van Nederland het autoverkeer aanzienlijk worden teruggedrongen waardoor de luchtkwaliteit sterk verbetert. Afhankelijk van de situatie zal dit 30 tot 80 % minder verkeer op de Javastraat, Mauritskade en Hoefkade betekenen!”

In reactie op het initiatiefvoorstel “Op weg naar een betere luchtkwaliteit en bereikbaarheid” van raadslid van Vulpen (Haagse Stadspartij) stelt het college van B&W van Den Haag voor om de volgende projecten voortvarend ter hand te nemen:

– het hele gebied binnen de centrumring wordt op termijn één autoluw stadsleefgebied.
– in 2017 start een onderzoek naar een betere verdeling van het doorgaand verkeer in het noordwestelijk deel van het centrum ( buiten Archipelbuurt om).
– dit doorgaand verkeer wordt naar Telderstracé doorverwezen waardoor de Laan Copes v Cattenburch weer een wijkontsluitingsweg wordt.
– het verbeteren en aantrekkelijker maken van de verbindingsroute richting snelweg over de Beatrixlaan naar voren halen;
– op korte termijn het doorgaand verkeer gaan weren uit de Stationsbuurt en de Schilderswijk;
– nieuw beleid te ontwikkelen voor Park&Ride waarbij Park&Bike een integraal onderdeel is;
– projecten starten op het gebied van stedelijke distributie;

De reactie van het college op het voorstel zal besproken gaan worden door de gemeenteraad. Van Vulpen: “Ik ben erg blij met de aangekondigde stappen, maar we zijn er nog lang niet! Nog steeds worden in woonstraten in het centrum de normen voor de luchtkwaliteit overschreden, we moeten nu echt flinke stappen gaan zetten en ik hoop dat de raad mij daarin steunt”.

Op dit moment kan het doorgaand verkeer nog op verschillende routes door het gebied binnen de centrumring rijden. Aan de zuidoostkant wordt binnenkort al het doorgaand verkeer uit woonstraten als de Hoefkade en de Paralelweg geweerd. Nu wil het college ook onderzoeken op welke manier aan de noordwestkant het doorgaand verkeer uit sterk vervuilde straten
als Mauritskade, Javastraat geweerd kan worden. Goed nieuws voor de Archipelbuurt is dat ook het doorgaand verkeer op de Laan Copes van Cattenburch straks naar het Telderstracé doorverwezen wordt.

Doordat in stadsleefgebieden in principe alleen bestemmingsverkeer mogelijk
is, ontstaat meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Het doorgaand verkeer kan via kortere en efficiëntere routes buiten de stadsleefgebieden om naar de snelweg rijden. Vitale functies in de stad kunnen goed bereikbaar blijven voor het verkeer van buiten stad door P&R aan de rand
van de stad en een goed OVnetwerk. Wijken ten zuiden van de centrumring zullen op termijn met onderdoorgangen op de Pr Beatrixlaan in Rijswijk een nieuwe snelle verbinding naar de snelweg krijgen.