Haagse Stadspartij pakt het anders aan

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad de agenda “Ruimte voor de Stad” aangenomen. Hiermee zetten we de koers uit voor de ruimtelijke keuzes van Den Haag voor de komende jaren. Deze agenda betekent een trendbreuk ten opzichte van de masterplannen die vroeger vanuit de toren van het stadhuis werden gemaakt. Hiermee heeft wethouder Wijsmuller laten zien dat het ook anders kan. Voortaan geen in beton gegoten plannen. Maar samen met mensen en organisaties richting geven aan waar we naar toe willen met de stad. Keuzes maken in opgaven op het gebied van wonen, werken, groen, openbare ruimte, mobiliteit en duurzame ontwikkeling.
Den Haag groeit en verandert de komende jaren. De economie verandert, er zijn ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de bevolking groeit. Al deze mensen zoeken betaalbare woonruimte in gevarieerd samengestelde wijken. Daarnaast stellen bewoners en bedrijven terecht hoge eisen aan de kwaliteit van hun leefomgeving. Met waar mogelijk vergroening van wijken en het versterken van de groene gebieden in de stad. En omdat ruimte schaars is moeten keuzes worden gemaakt. Dat leidt er soms toe dat het autoverkeer wordt terug gedrongen ten gunste van de fiets en wandelaar.
Het proces hoe deze keuzes gemaakt worden is onder wethouder Wijsmuller heel anders aangepakt.
Samenspraak en cocreatie zijn daarbij de kernbegrippen. Met stadsdebatten, wijkbijeenkomsten, ateliers en andere initiatieven heeft wethouder Wijsmuller samen met partijen in de stad de agenda vormgegeven. Geen in beton gegoten plannen meer, maar samen met burgers en bedrijven werken aan de uitdagingen waar deze stad voor staat. Een dynamisch plan, continue in ontwikkeling.