Eindelijk stop op hotels Scheveningen Dorp

 

In 2022 koos de raad voor het beperken van het aantal hotels in Scheveningen. In de raad van 14 maart is het door het college uitgewerkte voorstel met algemene stemmen aangenomen. Fractievertegenwoordiger Tim de Boer: “Het goed om te zien dat het college serieus uitvoering heeft gegeven aan de motie”.

In het voorstel van het college is er niet gekozen voor een definitieve stop op hotels, maar is er een koppeling gemaakt met de 8 voorwaarden die er in het huidige hotelbeleid zijn afgesproken. Tim de Boer: “Het blijft raar dat in potentie alle panden in Scheveningen Dorp kunnen worden veranderd in hotels, terwijl iedereen op zijn klompen kan aanvoelen dat er een limiet aan hoeveel hotels je in een dorp kan toevoegen”.

Toch is de partij blij met het voorstel: “ Eindelijk is er geluisterd naar bewoners en is het belang van de bewoners eens voor het economische belang gesteld”.

De Haagse Stadspartij blijft waakzaam. Als bewoners zich zorgen maken over bepaalde plannen of vragen hebben kunnen ze altijd contact opnemen.

Zie ook:

Eindelijk: Een hotelstop voor de Scheveningse Keizerstraat