Day

maart 21, 2024

Eindelijk stop op hotels Scheveningen Dorp

  In 2022 koos de raad voor het beperken van het aantal hotels in Scheveningen. In de raad van 14 maart is het door het college uitgewerkte voorstel met algemene stemmen aangenomen. Fractievertegenwoordiger Tim de Boer: “Het goed om te zien dat het college serieus uitvoering heeft gegeven aan de motie”. In het voorstel van...
Lees verder